jgcgf

Column door Mgr. De Korte

Pinksteren 2022

WAT ZEGT GODS GEEST VANDAAG?
Wij vieren dit jaar op zondag 5 juni het Pinksterfeest, het feest van Gods Geest. Voor menigeen geen eenvoudig feest. Verhelderend vind ik zelf het beeld van het grondwater. Zoals het grondwater, onzichtbaar, onze polders en akkers vruchtbaar maakt, zo werkt ook Gods Geest. De Geest wil het leven van ons mensen vruchtbaar maken. Ieder Pinksterfeest hebben wij aandacht voor onze missionarissen. Priesters, religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest, naar verre landen zijn getrokken om te evangeliseren. Zij bouwen kerken om God te aanbidden maar ook scholen, ziekenhuizen en werkplaatsen om het leven van mensen te verbeteren. Gods liefde wordt zo in praktijk gebracht.

Heilig vormsel
Maar Pinksteren is bij uitstek ook het feest om kinderen en volwassenen te vormen. Als bisschop zal ik in de Sint Jan het sacrament van het vormsel mogen toedienen. Na een goede voorbereiding, zeggen jongeren en ouderen “ja” tegen Jezus Christus, “ja” tegen zijn Evangelie en zijn Kerk. De Pinkstergeest geeft hen de kracht om in het alledaagse leven Christus zichtbaar te maken.

Synodaal proces
Wijzelf zijn ook in het geding. In de afgelopen maanden hebben velen van ons meegedaan met activiteiten in het kader van het synodaal proces. Paus Franciscus heeft ons opgeroepen om na te denken over de toekomst van de Kerk. De resultaten van deze wereldwijde consultatie vormen de basis voor de bisschoppenconferentie van oktober 2023. Voor onze paus vormt het synodaal proces een geestelijke zaak. Wij allen hebben immers bij ons doopsel en vormsel de Heilige Geest ontvangen. Wat zegt Gods Geest via ons tot de Kerk vandaag? Hoe kunnen wij gestalte geven aan een Kerk die niet als los zand aan elkaar hangt maar werkelijk een gemeenschap vormt? Hoe kunnen wij de talenten van allen, mannen en vrouwen, zo goed mogelijk inzetten? Hoe kunnen wij nieuwe wegen vinden om mensen met de persoon en het Evangelie van Christus te bereiken? Het zijn indringende vragen en de antwoorden daarop zullen de gestalte van de Kerk van morgen wezenlijk bepalen. Laten wij daarom bidden voor een goede voortgang van het synodaal proces.

Eerste Pinksterfeest
Voor onze eigen inzet kunnen wij inspiratie opdoen door te kijken naar het eerste Pinkster-feest. De eerste leerlingen waren na de kruisdood van Jezus angstig en onzeker. Niet alleen is Jezus gestorven maar ook hun eigen verwachtingen. Het leven is grauw en donker geworden. Maar met Pinksteren brengt Gods Geest een radicale ommekeer. Angstige, teruggetrokken mensen vatten moed en geven fier en zelfbewust getuigenis van het Evangelie. Iedereen die het maar horen wil, mag weten van Gods liefde die in Christus zichtbaar is geworden. De eerste leerlingen kunnen ons vandaag inspireren. Wij worden uitgenodigd om de Geest door ons heen te laten werken. Zijn gave betekent tegelijk een opdracht. In vertrouwen op de scheppende en herscheppende Geest, worden wij geroepen tot een leven van navolging. Het gaat dan niet primair om hele grote prestaties. Uiteindelijk zal ons leven worden beoordeeld op daden van menselijkheid. Het gaat om het geven van een beker water aan iemand die dorst heeft; om voedsel voor allen die honger hebben; om kleding voor de naakten, veiligheid voor vluchtelingen en om het bezoeken van zieken en gevangenen. In dit verband denk ik aan een indringend woord van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. Als gevangene van nazi’s schrijft hij: “ Ons christen-zijn zal in deze tijd slechts bestaan uit twee elementen: bidden en gerechtigheid doen onder de mensen”. Van harte hoop ik dat Gods Geest ons allen daartoe zal inspireren. Vanuit dat geloof wens ik u een Zalig Pinksterfeest 2022.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *