Overweging bij Pinksteren:

Overweging bij Pinksteren:

Het evangelie van Pinksteren heeft een drievoudige structuur: eerst wordt er vrede gewenst, dan de H. Geest ontvangen en tot slot vergeving aangezegd. Jezus heeft daar vast een bedoeling mee, dat kan niet anders, het is geen toeval. En als je er zo over nadenkt, dan is het ook heel logisch. Logisch dat vrede voorop staat want er mag vrede zijn met jezelf, met de anderen en met God, voordat je de kracht van de Geest kan ervaren. Eerst vrede! En dus zegt Jezus tot tweemaal toe de vrede aan, voordat Hij spreekt van de Geest. Als die vrede er is, ontvang je de geestkracht die in Jezus was en is. Zo krijg je deel aan die bijzondere gaven en talenten van Jezus om namens God mensen heel nabij te zijn. En wat daar heel goed bij van pas komt, bij mensen nabij zijn, is vergeving! Zonder vergeving ben je als mens nergens.

Lees verder “Overweging bij Pinksteren:”

De populariteit van bedevaarten zet onze aannames over ontkerkelijking op de helling

Bedevaartmaand

Deze meimaand – maand van de vrijheid, van de festivals, van lente en terrasjes – in het diepere bewustzijn van een breed katholiek volksdeel óók een maand van mariale processies en bedevaarten, van groepsreizen naar Lourdes, Kevelaer, Banneux of welk geliefd bedevaartsoord ook.

Lees verder “De populariteit van bedevaarten zet onze aannames over ontkerkelijking op de helling”

Nick Kersten ontvangt priesterwijding

Op zaterdag 3 juni om 10.30 u zal in de Sint Jan van Den Bosch, de uit Uden afkomstige Nick Kersten de priesterwijding ontvangen. Op zaterdag 10 juni om 18.30 u zal Nick voorgaan in zijn eremis in de Sint Petruskerk te Uden, als hoofdcelebrant tijdens de vormselviering. Vicaris Theo Lamers zal het vormsel toedienen en pastoor John van de Laar en pater Jinu zullen concelebreren. Aansluitend is er een feestelijk samenzijn in het parochiecentrum. U bent van harte welkom!

Pinksteren

Biddende overwegingen bij Pinksteren:

Laat mij, Heer, door de kracht van Uw Geest elke dag een wonder verrichten, een klein wonder van liefde, dat steeds
een ziel uit het duister zal lichten, een wonder dat weer hoop schenkt en moed, dat treurend en vreugdevol laat loven
en zelfs harten van steen trillen doet. Heer, schenk mij die geestkracht van boven! Laat mij, Heer, door Uw Geest onbevreesd de vlam ontsteken op plaatsen waar Uw liefde is geweest!Lees verder “Pinksteren”