Openluchtmis  Odiliapeel

Op zaterdag 1 juli om 18.30 u vindt bij de kruising Wolfstraat-Torenvalkweg de jaarlijkse openluchtmis ter ere van de Heilige Odilia weer plaats. Daar bevindt zich de Odiliakapel, die in 1995 is gerealiseerd door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Sindsdien wordt deze traditie in ere gehouden.

Petrus en Paulus

Petrus en Paulus, de twee topfiguren uit de begintijd van de kerk, twee heel verschillende mensen met een totaal andere achtergrond. Petrus was een visser, toen Jezus tot hem zei: kom en volg mij. Hoogstwaarschijnlijk kon hij lezen noch schrijven. Voor vissers waren er in die tijd zeker geen scholen. Paulus daarentegen kwam uit een totaal ander milieu: hij hoorde bij de ontwikkelde Joden, hij had gestudeerd, met name in de joodse godsdienstige tradities. Tussen deze twee mensen bestond, naar onze tijd vertaald, evenveel verschil als tussen een havenarbeider en een doctorandus in de theologie.

Lees verder “Petrus en Paulus”

EEN FEESTELIJK WEEKEND


Het was in alle opzichten een feestelijk weekend 10 en 11 juni.
Op 10 juni vierden we samen het Vormsel en bijzonder was de
eremis daarbij van Neomist Nick Kersten. Gevolgd door een gezellig
samen zijn in het parochiecentrum.
Op 11 juni vierden we als gehele parochie de eerste communie. Fijn
dat ouders en kinderen uit de omliggende kernen er zelf voor kozen
om in Uden sámen te vieren.
Een woord van veel dank is op zijn plaats. Aan de bruisende
werkgroep Petrus 2.0 en aan allen die meewerkten zoals het koor
Deux Bornes, acolieten en onze kosteres. Samen waren wij getuige
van een bruisend gezicht van de kerk. Veel dank! En we blijven ons
inzetten voor het familie pastoraat, duidelijk toekomst gericht! Zelfs
bisdom breed. Pastoor John van de Laar.

Overweging bij Sacramentsdag:

In elke katholieke kerk staat of hangt in de buurt van het tabernakel, een Godslamp . Een klein kaarsvlammetje in een rood glas dat ons zegt: “Hij is hier!” Jezus is in de Eucharistische gedaante van het Brood werkelijk present. Brood en Wijn worden in elke Eucharistieviering waarlijk Lichaam en Bloed. Dat is wat wij als geloofsgemeenschap, als kerk, altijd als geloofsmysterie hebben doorgegeven.

Lees verder “Overweging bij Sacramentsdag:”

We vieren het Vormsel en de eremis van Neomist Nick Kersten zaterdag 10 juni om 18.30 u in de Petrus kerk en de Eerste Communie zondag 11 juni om 10.30u in de Petrus kerk.

U bent van harte welkom!

In Liefde Gedenken!

Elk weekend noemen wij in onze kerken de namen van degenen van wie wij afscheid namen met een kerkelijke viering. Dit is nog veelvuldig aan de orde, in de eerste vijf maanden waren er parochie breed 45 uitvaarten in onze kerken. Het kan voorkomen, en alle respect daarvoor, dat mensen kiezen voor een niet kerkelijk afscheid, ook deze afscheidsvorm verdient altijd respect! Wel mag hierbij worden aangetekend dat ook in onze kerken afscheid wordt genomen volgens de wensen van de mensen. Wanneer er geen kerkelijk afscheid is en de naam toch graag genoemd mag worden in onze kerken kan dit natuurlijk! Wel is van belang dat de naaste familie dit dan doorgeeft aan de parochie. In verband met de wet op de privacy kunnen we als parochie niet afgaan op de goede bedoelingen van derden, de wens mag dan vanuit de familie zelf komen. We gaan er dan vanzelfsprekend op in om allen: in Liefde te Gedenken!