Ga mee op bedevaart naar Lourdes !

Van maandag 11 september tot en met zaterdag 16 september 2023 wordt er wederom vanuit de parochies Heilige Damiaan de Veuster, Helmond, Sint Petrus parochie en de Zalige Pater Eustachius van Lieshout, Laarbeek samen een bedevaart gehouden naar Lourdes.

In de Grot van de verschijningen mogen we Maria ontmoeten en al onze vragen en zorgen, maar ook onze dankbaarheid voor de mooie momenten in het leven, bij haar neerleggen. We nemen deel aan de grote internationale plechtigheden en processies en we vieren de eucharistie samen met de andere Nederlandse pelgrims die op dat moment in Lourdes zijn. De organisatie, Huis voor de Pelgrim, zorgt dat alles goed geregeld is, en is daar ook verantwoordelijk voor.

“Ga mee op bedevaart naar Lourdes !” verder lezen

Preek OUD EN NIEUW 2022-2023

Vandaag, op oudjaar/op nieuwjaar, komen we hier samen om Eucharistie te vieren. Een bijzonder woord wat eenvoudig weg: dankzegging betekent.

Wanneer we omzien naar 2022 kunnen allerlei herinneringen, goede en andere, naar boven komen. Het is de kunst wat ons persoonlijk overkomt, een goede plaats te geven, om zo weer verder te kunnen gaan, in geloof en vertrouwen.

Wanneer we (nog) een moment omzien naar het leven in onze parochie in 2022 wil ik graag een aantal bijzonderheden benoemen:

Preek OUD EN NIEUW 2022-2023 verder lezen

Almachtige en barmhartige God, Gij schenkt uw genade aan iedere tijd. Wij danken U voor het leven van emeritus paus Benedictus de 16de die uw Kerk is voorgegaan als priester, herder en profeet en voor de wereld een getuige is geworden van uw waarheid omtrent de waardigheid van iedere mens, naar uw beeld en gelijkenis geschapen.

Op voorspraak van Maria, de Moeder van de Kerk, vragen wij U: neem hem op in uw vreugde en geef dat uw mensen U overal in Geest en waarheid aanbidden en aan iedere mens de Blijde Boodschap verkondigen van het leven.

Door Christus, onze Heer. Amen.

Kindje Wiegen eerste Kerstdag 14.30u

Op Eerste Kerstdag is er voor de kleine parochiaantjes de gelegenheid om in de Petruskerk het pas geboren kindje te komen wiegen. Iedereen mag het kindje natuurlijk even vasthouden. We vertellen het kerstverhaal, we laten er wat plaatjes bij zien en we zingen samen met Niels op de accordeon de leukste kerstliedjes. Iedereen mag een groet of wens opschrijven voor het kindje en er zijn natuurlijk lekkere koekjes. Ouders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook welkom!! Tot eerste Kerstdag in onze kerk bij de kerststal.

Gedachten van onze pastoor bij Kerstmis 2022.

Kerstmis is een dag waar velen naar verlangen. Dat is niet verwonderlijk, want verlangens heeft iedereen, maar het zijn niet allemaal dezelfde. De een verlangt misschien vooral naar een goede relatie, de ander naar een job, nog een ander naar een positieve uitslag op school, in zijn onderneming, in het ziekenhuis, en weer een ander naar veel geld, een leuke vakantie en ik weet niet wat nog allemaal. Maar wat die verlangens ook zijn, ze verschillen van persoon tot persoon. Maar dat geldt eigenlijk niet zozeer voor Kerstmis, daar verlangt zo goed als iedereen naar, maar opnieuw: niet allen om dezelfde reden.

“Gedachten van onze pastoor bij Kerstmis 2022.” verder lezen