GRIMMIGE SAMENLEVING, door Mgr. dr. Gerard de Korte

Begin mei was ik met een groep zieken in Lourdes. Zes dagen geen nieuws maar concentratie op de vieringen en de gesprekken met de zieken. Tijdens een bedevaart komt het beste in een mens naar boven. Mensen zijn vriendelijk, geduldig en behulpzaam. Terug in Nederland ging ik weer kranten lezen. Wat een contrast met de dagen in Lourdes. De oorlogen in Oekraïne en Gaza zaaien nog dagelijks dood en verderf, in Duitsland worden politici in elkaar geslagen en in onze universiteitssteden wordt de sfeer steeds grimmiger door het geweld van groepen studenten. Al veel langer kennen wij geweld tegen brandweermensen en ambulancepersoneel. Verbaal geweld, zo blijkt steeds meer, kan heel gemakkelijk omslaan in fysiek geweld.

Verruwing
Voor zover ik kan zien, is de verruwing van de samenleving al jaren aan de gang. Op sociale media wordt steeds meer beledigd en gescholden.

Lees verder “GRIMMIGE SAMENLEVING, door Mgr. dr. Gerard de Korte”

Rondleidingen Sint Petrus kerk Uden.

De Petruskerk in Uden is een schitterend monument in de neo-romanogotische stijl, van de hand van architect Carl Weber. Na een bouwtijd van slechts drie jaar is deze koepelkerk gereedgekomen in 1890. Om tegemoet te komen aan de vraag van velen, hebben we rondleidingen georganiseerd. Ervaren rondleiders vertellen je alles over de bijzonderheden in en de ontwikkeling van de kerk vanaf de bouw tot heden. Zij laten je boeiende dingen zien die je daardoor ook in andere kerken gaat zien, b.v. tijdens  vakanties en laten je verwonderen over het glas in lood uit vier verschillende perioden.
Algemene rondleiding:   Zaterdag 18 mei 2024 van 14.30-16.00u.

Glas in lood rondleiding: Zaterdag 25 mei 2024 van 14.30-16.00u.

Deelnemen aan de rondleiding(en) kan door aanmelding via info@parochiesintpetrus.nl                      of  0413 263 154 (Op werkdagen van 09-12.00u)

De kosten per rondleiding zijn € 7,50 pp, inclusief naslagwerkje. Kinderen gratis.
N.b.: de rondleiding gaat niet door bij een eventuele uitvaart.

Meimaand-Mariamaand:

De meimaand is van oudsher bijzonder toegewijd aan Maria, de moeder van Jezus. Met name ook in mei gaan veel mensen op bezoek bij haar om haar te ontmoeten. Veel plaatsen in het Brabantse land en daarbuiten oefenen een grote aantrekkingskracht uit. Jongeren en ouderen weten de weg te vinden. Over Maria staat in het Evangelie weinig geschreven.

Op belangrijke plaatsen is zij nadrukkelijk aanwezig en betekent zij veel. Het nieuws van haar uitverkiezing deed haar schrikken. De opdracht om moeder van Gods Zoon te worden en Hem te begeleiden vond ze een opdracht die misschien te hoog gegrepen was voor haar eenvoudige persoon. Haar ja-woord tot de engel Gabriel en haar dienstbare hulp aan haar nicht Elisabeth laten zien dat ze open staat voor nieuwe ervaringen en dat ze de handen uit de mouwen wil steken. Met zorg en liefde heeft ze Jezus omgeven.

Lees verder “Meimaand-Mariamaand:”

BEDEVAART MEI SINT CORNELIUS

Zondag 5 mei vieren we traditie getrouw mei Sint Cornelius in Zeeland.

Er zijn twee Eucharistievieringen: 7.00u en 9.00u. Na beide vieringen is er gelegenheid om te genieten van koffie/thee met krentenbrood in het Dorpshuis, schuin tegenover de kerk in Zeeland.

Met een kinderzegen om 12.00u zal de kerk daarna sluiten. U bent van harte welkom!

De heilige Cornelius wordt door de Katholieke Kerk beschouwd als de eenentwintigste paus. Hij was bisschop van Rome van 6 of 13 maart 251 tot aan zijn marteldood in juni 253. De Kerk gedenkt hem op 16 september.

Lees verder “BEDEVAART MEI SINT CORNELIUS”

VOORBEDE VOOR DE OVERHEIDGod boven alle machten, in de naam van uw Zoon – als een knecht was Hij onze Heer en koninklijk was Hij ons van dienst – bidden wij U voor allen die geroepen zijn om als onze overheid uw mensen te dienen en uw recht hoog te houden. Voor onze koning Willem-Alexander en koningin Maxima bidden wij U: laat het woord van uw gratie hen beiden blijvend inspireren en maak zo, naar het model van Psalm 72, hun koningschap tot een bescheiden teken van de heerschappij van uw Vredevorst.

Lees verder “VOORBEDE VOOR DE OVERHEID”

St. Caeciliakoor Uden te gast in de Sint Janskathedraal Den Bosch

Traditiegetrouw wordt in de maand Mei in de St. Janskathedraal in Den Bosch Maria aanbeden door pelgrims uit het hele land. Dit jaar krijgt de pelgrimage een extra feestelijk tintje vanwege het 750-jarig bestaan van de koorzang. Al kort na de stichting van de Sint Jan ontwikkelde deze kerk zich tot een centrum voor kerkmuziek. Het is dan ook een grote eer voor het St. Caeciliakoor om tijdens deze bijzondere Mariamaand een van de eucharistievieringen te mogen opluisteren. De datum is vastgesteld op 12 mei om 12.00 uur. Ook onze Pastoor Van de Laar neemt deel aan de viering als concelebrant. Na de viering is er een rondgang door de stad waar vele pelgrims zich bij aansluiten. Het koor is al eerder te gast geweest tijdens deze Mariavieringen en het is een indrukwekkend gebeuren waar vele kerkgangers de weg naar toe weten te vinden. Ook de Gildes zijn van oudsher van de partij. Natuurlijk voert het koor ook liederen uit die geheel in het teken staan van Maria. Het St. Caeciliakoor heeft, naast de vaste koorzangers een groot aantal
gastzangers uitgenodigd.

Het koor staat onder leiding van dirigent Marcus de Haard en organist Jan de Laat.

Mededeling van het parochiebestuur betreffende kerk Volkel

Op woensdag 17 april werd onze aandacht getrokken door een artikel in het Brabants Dagblad onder de titel: ‘Toekomst kerk Volkel gered: dorp krijgt een gezondheidscentrum met huisarts en oogkliniek’. Dit artikel had betrekking op de jaarvergadering van de Dorpsraad Volkel van 16 april, waarin o.a. de mogelijke herbestemming van de kerk werd besproken.

Het bestuur van de Sint Petrusparochie, waar de H. Antonius Abt-kerk in Volkel deel van uitmaakt, was echter niet uitgenodigd voor deze vergadering waar de mogelijkheden rond de toekomst van de kerk werden toegelicht door de projectontwikkelaar en de architect. Het bestuur was hierdoor niet in de gelegenheid om op een aantal punten uit deze toelichting nader in te gaan en waar nodig te rectificeren. Het bestuur stelt er prijs op om dat langs deze weg alsnog te doen.

Wij willen daartoe op de volgende punten wijzen:

Lees verder “Mededeling van het parochiebestuur betreffende kerk Volkel”

Reliek Heilige Bernadette is in Nederland


Zoals u ongetwijfeld vanuit de media heeft vernomen maken
de relieken van de Heilige Bernadette Soubirous, aan wie
Maria in 1858 in Lourdes is verschenen, een rondgang langs de
Nederlandse bisdommen. Op donderdag 25 april komen de
relieken naar de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch. Er is ’s avonds
om 19.00 uur een feestelijke Eucharistieviering b.g.v. de
ontvangst van de relieken. Na deze H. Mis wordt in de
kathedraal de film Je m’appelle Bernadette vertoont. Een film
over het leven van Bernadette.
Vrijdag en zaterdag zijn er extra activiteiten en vieringen in de
kathedraal.
Op zondag 28 april is er een speciale H. Mis om 12.00 uur
gevolgd door een programma voor gezinnen met kinderen. Om
16.00 uur vertrekt vanuit de tuin van het Sint-Janscentrum (aan
de Papenhulst) een lichtprocessie naar de Sint-Jan alwaar
aansluitend een Mariahulde plaatsvindt. Iedereen is van harte
uitgenodigd in de kathedraal om deze dagen mee te vieren.
Het volledige programma leest u op de website van het bisdom
of de parochie van de Sint-Jan.

40 Jarig jubileum Jacques Tichelaar

Op 14 april is Jacques Tichelaar door het bestuur van Deux Bornes, tijdens de viering van 10.30u in de Sint Petrus kerk, in het zonnetje gezet in verband met zijn 40 jarig jubileum als organist/dirigent. Begonnen bij de Pius X kerk, waar het Heilige Geest koor werd opgericht. Daarna actief in de Pauluskerk, bij Jongerenkoor met Combo, en dat werd in de loop van de tijd Deux Bornes. Met hoogtepunten zoals de reis naar Lourdes, en het zingen in Rome. En, met in 2023 het jubileum van echtgenote Monique, die 50 jaar koorlid was. Jacques, van harte gefeliciteerd met dit jubileum!

Namens het parochiebestuur, alle lof, en heel veel waardering en dankbaarheid. En mede namens onze parochiegemeenschap van harte proficiat met deze robijnen mijlpaal en onderscheiding!