Handen geven mag weer: laatste beperkingen voor
kerken afgeschaft.

Handen geven bij de vredeswens, de communie uitreiken
zonder vooraf de handen te ontsmetten: per 17 juni mag ook
dat weer in de katholieke eredienst. De Nederlandse
bisschoppenconferentie maakte duidelijk dat de laatste
beperkingen wat betreft handcontact ook worden
opgeheven.

Eind februari werden de meeste
coronabeperkingen in de Nederlandse kerken al opgeheven.
Toen vroegen de bisschoppen echter nog wel om
handcontact te vermijden: geen handen te schudden tijdens
de vredeswens. Dat mag dus weer – al voegen de
bisschoppen eraan toe dat “de manier van vrede wensen die
in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging
naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar
geworden”. Zij kunnen zich daarom “goed voorstellen dat
deze ingetogen wijze van het geven van de vredeswens
gehandhaafd blijft”. Wel vragen de bisschoppen gelovigen
nog steeds de meest basale hygiëneregels in acht te houden
om een nieuwe uitbraak te voorkomen. “Houd rekening met
elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen
houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje
dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare
gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen
in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren”, aldus de
bisschoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *