Tieners en jongeren van Petrus 2.0 een dag actief met God en met elkaar


Afgelopen zaterdag beleefden onze tieners en jongeren een leuke,
actieve, spannende dag.
Een dag waarbij we vertrokken vanuit het bestuderen van het icoon
geschilderd door Andrej Roepljov. We hebben onderzocht wie de Vader,
wie de Zoon en wie de Heilige Geest is op het icoon. A.d.h.v
bijbelcodes. Vervolgens samen de stilte in, tijdens de aanbidding, waar
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen was en waar je
briefjes aan God kon schrijven. Daarna liep het vloeiend over naar de
QR-code route door de kerk. Onderwerpen zoals o.a. de
geloofsbelijdenis, de vruchten van de heilige Geest en het onze Vader
werden via spel verder uitgediept. De laatste QR-code bracht een extra
nieuwsuitzending er had een verschrikkelijk incident plaatsgevonden de
koster bleek vermoord in de bibliotheek door de magische dirigent met
een bak vol koormappen. Teamleden van Petrus Tweepuntnul speelden
de mogelijke daders en via opdrachten konden de tieners tips
verdienen. De locatie hadden ze allemaal geraden. De bonte avond
zorgde nog voor de nodige beweging en lol waarna we de dag afsloten
met een gezamenlijk doorgeef gebed en het verbranden van de briefjes
aan God. Voldaan keerden iedereen huiswaarts. Het was een mooie dag
waarbij inhoud en onderlinge verbondenheid bij elkaar kwamen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *