Carnaval en de Verkiezingen

Den Bosch viert Carnaval. Voor het eerst ben ik in Oeteldonk getuige van alle festiviteiten. Hopelijk wordt het ook dit jaar een mooi en gezellig feest. Als mensen hun grenzen kennen en de ander niet tot last zijn, kan iedereen van Carnaval genieten.

Veertigdagentijd 
Na het Carnaval begint op Aswoensdag de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning als voorbereiding op het opstandingsfeest van Christus. In het evangelie van Aswoensdag spreekt Jezus over gebed, aalmoezen geven en vasten. Christus vraagt ons om God te eren door ons gebed, onze naasten goed te doen en onszelf leeg te maken zodat er ruimte komt voor de ander. Als wij eerlijk in de spiegel kijken, moeten wij vaak erkennen dat ons leven erg egocentrisch is. Het hele bestaan draait dan om mijn eigen ego en mijn kleine belangen. Christus nodigt ons uit zorgzaam en dienstbaar te leven en God de eer te geven die Hem toekomt. Wie de medemens en de schepping dient, dient uiteindelijk ook de Schepper.

Verkiezingen 
Dit jaar worden in de Veertigdagentijd ook verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Als bisschop nodig ik u graag uit om deze verkiezingen uitermate serieus te nemen en uw geweten te volgen bij het uitbrengen van uw stem. In ons land heerst bij velen een gevoel van onbehagen. Veel mensen maken zich zorgen over hun eigen toekomst, over de medische zorg, over onze veiligheid en de toekomst van onze aarde. Helaas maken sommige politici van dit ongenoegen gebruik om als nieuwe rattenvangers van Hamelen mensen te verleiden tot negativisme en populisme. Vanuit het katholieke denken over de rechtvaardige samenleving is dit echter een gevaarlijke ontwikkeling. Het is gevaarlijk om groepen mensen tegen elkaar uit te spelen; om met grove taal het debat te voeren; om onderdelen van onze rechtsstaat als nep te betitelen en de vrijheid van godsdienst op te heffen door de bouw van moskeeën te verbieden evenals de Koran. Vanuit katholiek perspectief zijn wij geroepen om de waardigheid van iedere mens als schepsel van God te beschermen, solidair te zijn met elkaar en ons eigenbelang of deelbelang te zien binnen het kader van het algemeen belang. Alleen zo bouwen wij aan een leefbare en humane samenleving.

Tijd van verbinding 
De Veertigdagentijd geldt binnen onze Kerk als een tijd van verbinding. Onderlinge relaties kunnen koud worden en zelfs kapot gaan. Op weg naar het Paasfeest kunnen wij bekoelde relaties vernieuwen en gebroken relaties herstellen. Dat geldt voor ons persoonlijk leven maar ook voor het maatschappelijk leven. Hopelijk nemen na 15 maart politici van het brede midden hun verantwoordelijkheid. Juist zij zijn geroepen om werkbare antwoorden te vinden op de vragen van bezorgde burgers, vooral op het terrein van bestaanszekerheid, veiligheid en de toekomst van onze wereld.
Het Paasfeest heeft alles te maken met nieuw leven. De Vastentijd vormt een tijd van ommekeer naar Christus toe. Mijn eigen ik moet steeds meer door de Heer worden omgevormd. Vormt Christusgelijkvormigheid niet het hart van iedere christelijke spiritualiteit? Vanuit deze gelovige overtuiging wens ik ons allen een vruchtbare Veertigdagentijd op weg naar het Paasfeest. Gods Geest wil ons doen delen in het nieuwe leven dat Christus ons aanbiedt.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *