Vind elkaar in het belang van de boer en schepping.

Recent heeft ons kabinet plannen gemaakt de noodzaak om de stikstofuitstoot aanzienlijk terug te dringen. Een van de maatregelen om dat doel te bereiken is het beperken van de veestapel met 30 procent in de komende jaren.  Na de Tweede Wereldoorlog is in Europa ingezet op een efficiënte en intensieve landbouw. Na de crisisjaren van de jaren dertig en de ellende van de oorlogsjaren moesten schaarste en honger definitief worden uitgebannen. Dit Europese project, waarbij terecht de naam van Dr. Sicco Mansholt wordt genoemd, is uitermate succesvol geweest. In het huidige Nederland hebben wij voedsel van hoge kwaliteit, relatief goedkoop en met een hoge veiligheid. Ik vermoed dat de meesten van ons, als zij boodschappen doen in onze goed gevulde supermarkten, daar niet of nauwelijks bij stil staan. Maar wij mogen er onze boeren dankbaar voor zijn.

“Vind elkaar in het belang van de boer en schepping.” verder lezen

Handen geven mag weer: laatste beperkingen voor
kerken afgeschaft.

Handen geven bij de vredeswens, de communie uitreiken
zonder vooraf de handen te ontsmetten: per 17 juni mag ook
dat weer in de katholieke eredienst. De Nederlandse
bisschoppenconferentie maakte duidelijk dat de laatste
beperkingen wat betreft handcontact ook worden
opgeheven.

Eind februari werden de meeste
coronabeperkingen in de Nederlandse kerken al opgeheven.
Toen vroegen de bisschoppen echter nog wel om
handcontact te vermijden: geen handen te schudden tijdens
de vredeswens. Dat mag dus weer – al voegen de
bisschoppen eraan toe dat “de manier van vrede wensen die
in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging
naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar
geworden”. Zij kunnen zich daarom “goed voorstellen dat
deze ingetogen wijze van het geven van de vredeswens
gehandhaafd blijft”. Wel vragen de bisschoppen gelovigen
nog steeds de meest basale hygiëneregels in acht te houden
om een nieuwe uitbraak te voorkomen. “Houd rekening met
elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen
houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje
dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare
gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen
in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren”, aldus de
bisschoppen.

DRIE MAAL DANK

Er is veel activiteit in onze parochie!
Alle reden voor een drie maal dank:
Als eerste: veel dank aan koster Tonnie van Boekel. Als “tijdelijke”
koster werd het voor verschillende jaren! Tonnie wil graag wat meer
gaan genieten, vandaar dat hij in goed overleg met alle betrokkenen
zijn taken uit handen heeft gegeven. Alles is inmiddels naar aller
tevredenheid overgenomen, ook tot geruststelling van Tonnie. Het
past ons Tonnie van Boekel heel hartelijk en veel te bedanken voor
alle tomeloze jarenlange inzet. Genietend van meer échte vrije tijd.
Als tweede: veel dank aan de werkgroep Petrus 2.0, de acolieten,
het koor Deux Bornes en kosteres Babs. De sacramenten van
vormsel en eerste communie hebben we in Uden sámen al mogen
vieren, tot ieders tevredenheid en met volle aandacht, bij de eerste
communie bovendien in een volle Sint Petrus kerk. Deze zondag, 19
juni, vieren we de eerste communie in Zeeland 9.00 u en Boekel
12.00 u. Veel dank voor alle trouwe en ook gezellige inzet in een
zalige sfeer. Familie pastoraat gericht op de toekomst!
Als derde: veel dank aan de poetsers in de kerk van Zeeland. Na
de schilderbeurt wordt er nog steeds hard gewerkt om álles schoon te
maken. En aan de kerkhof werkers, het ziet er altijd tip top uit op
het kerkhof van Zeeland.
Kortom: drie maal dank!
Pastoor John van de Laar.


p.s. De nieuwsbrief komt alleen uit in Uden en Zeeland, andere kernen
gebruiken de lokale bladen.

Vieringen van de Sacramenten.

Na een bewogen jaar van voorbereiding, deels digitaal en gelukkig ook samen in het parochiecentrum, is de tijd aangebroken om sámen de sacramenten van de Eucharistie/Eerste Communie en het Vormsel te gaan vieren. Als Familiepastoraat staan we midden in de parochiegemeenschap. Het is dan ook fijn en goed om als parochiegemeenschap sámen getuigen te zijn van deze mooie sacramenten. U bent dus van harte welkom!

De vormselviering in Uden, waarbij ik zelf de vorm-heer mag zijn, is op zaterdag 11 juni om 18.30 u.

We vieren de eerste communie:

In Uden op zondag 12 juni om 10.30 u.

In Zeeland op zondag 19 juni om 9.00 u en in Boekel om 12.00 u.

Laten we tonen dat we sámen kerk zijn, één Christenfamilie in de kracht van de Heilige Geest!

Pastoor John van de Laar.

Projectleidster Ingrid van Meer.

Hoopvol luisterend naar Gods Geest, door Mgr. De Korte.

In oktober 2021 is het bisdom van ’s-Hertogenbosch gestart met de synodale raadpleging, ten behoeve van de diocesane fase van de bisschoppensynode over synodaliteit in 2023.

Het organiseren van gespreksgroepen en het uitnodigen van alle mensen van goede wil in het bisdom was een grote uitdaging, met name vanwege de coronapandemie en de lockdown van december 2021 tot en met februari 2022. Er werd een synodeteam, bestaande uit vicaris-generaal Lamers, mevr. A. Steensma en dhr. F. van Genugten, samengesteld. Het team heeft later hulp gekregen van hoogleraar marktonderzoek prof. dr. M.G. de Jong en zijn PhD student M. Gregori, beide werkzaam aan de Erasmus Universiteit, voor de online gegevensverzameling en analyse.

“Hoopvol luisterend naar Gods Geest, door Mgr. De Korte.” verder lezen

jgcgf

Column door Mgr. De Korte

Pinksteren 2022

WAT ZEGT GODS GEEST VANDAAG?
Wij vieren dit jaar op zondag 5 juni het Pinksterfeest, het feest van Gods Geest. Voor menigeen geen eenvoudig feest. Verhelderend vind ik zelf het beeld van het grondwater. Zoals het grondwater, onzichtbaar, onze polders en akkers vruchtbaar maakt, zo werkt ook Gods Geest. De Geest wil het leven van ons mensen vruchtbaar maken. Ieder Pinksterfeest hebben wij aandacht voor onze missionarissen. Priesters, religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest, naar verre landen zijn getrokken om te evangeliseren. Zij bouwen kerken om God te aanbidden maar ook scholen, ziekenhuizen en werkplaatsen om het leven van mensen te verbeteren. Gods liefde wordt zo in praktijk gebracht.

“jgcgf” verder lezen

Bezinning bij het hoogfeest van Pinksteren Wie of wat de H. Geest is, is moeilijk te zeggen. Een geest kun je trouwens zo moeilijk vastpakken. Maar je ziet het wel aan mensen van wie iets uitgaat: wat ze zeggen, is gemeend. Wat ze doen, is echt. Ze stralen iets uit dat met die Geest te maken heeft: warmte, goedheid, vrede, geduld, begrip, aandacht voor de minsten. Ook al loopt het levenspad van velen onder hen niet over rozen, toch gaat er een kracht van hen uit waar je zelf beter van wordt. Zij zijn ‘geestige’ mensen. Zij tonen vaak met weinig woorden hoe de Geest vandaag aan het werk is. -Een handvol bange mensen wordt aaneengesmeed tot Kerk, een jonge Kerk met nieuwe ideeën in een oud geworden mediterrane cultuur. Speels en beweeglijk vlamt de Kerk op in alle grote havensteden van het middellandse zee gebied. Een nieuwe tijd is geboren. Terugvallen in de oude plooi is niet meer mogelijk. ‘Vuur ben Ik komen brengen’ zei Jezus, ‘en wat verlang Ik anders dan dat het zou branden’. God speelt met vuur tot in de harten van de mensen. Telkens opnieuw kijken mensen elkaar in de ogen en lachen, blij verrast om iets wat zij ook niet verstaan. Mensen warmen zich aan elkaar, leven voor elkaar. De pinkstervlam van God is een speels en beweeglijk ding dat nooit loslaat. Het beweegt tot liefhebben, ook als het pijn doet, zet een mens aan tot vergeving, tot een nieuw begin. God legt zijn eigen vlam in ons hart. Zijn aanwezigheid is als een kriebel in ons binnenste om ‘ja’ te zeggen, om lief te hebben, om met Hem te versmelten tot één bestaan.

VIERINGEN MET PINKSTEREN:
Sint Petruskerk Uden:

Zaterdag 4 juni 18.30u
Zondag 5 juni   10.30u
Maandag 6 juni10.30u

Sint Agathakerk Boekel:

Zondag 5 juni    10.30u
Maandag 6 juni 10.30u

Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland:

Zondag 5 juni    9.00u
Maandag 6 juni 9.00u

Heilige Jozefkerk Venhorst: Zondag 5 juni 9.00u
Heilige Antonius Abt kerk Volkel: Zondag 5 juni 10.30u

Heilige Kruisvinding kerk Odiliapeel:

Zaterdag 4 juni 18.30u
EXTRA viering Zaterdag 11 juni 18.30u , gastkoor m.m.v. voorganger Joost Janssen.

Een gedachte bij het hoogfeest van Hemelvaart op 26 mei 2022:

Hemelvaart is tot op de dag van vandaag door de burgerlijke overheid ons  gegeven; een vrije dag. Heel wat mensen komen naar aanleiding van dit feest naar de kerk. Maar de hemelvaart van Jezus is geen moment van rust of pauze, integendeel! De apostelen, de leerlingen, ze dienen zich voor te bereiden op de komst van de H. Geest, de Helper. Met Zijn gaven zullen ze kracht ontvangen om aan de slag te gaan in de wijde wereld. Hun blik, nu omhoog gericht naar de hemel, zal worden gevestigd op de mensen om hen heen. Verticaal wordt horizontaal, maar niet oppervlakkig! De boodschap die ze vertellen of te verkondigen hebben, is er één met een diepe inhoud: het gaat om God én om mensen. Ons geloof, dat we mogen vieren en delen met elkaar, is vol tegenstellingen. Van de ene kant is het heel individueel, persoonlijk, maar tegelijk is het gericht op de groep, op de gemeenschap. Wij richten ons tot God en God stuurt ons naar mensen toe. Er is heel wat blijheid en vreugde maar ook verdriet te delen: kruis én verrijzenis. In elke fase van ons leven ontdekken we nieuwe aspecten aan ons gelovig leven. De klemtoon wordt weleens anders gelegd, al naargelang de omstandigheden. Onze blik gaat dán omhoog naar God in de hemel en dan weer omlaag naar mensen hier op aarde. Hemelvaart is zo’n moment om even naar boven te staren; even pauze nemen en je als het ware warmen aan de stralen van het licht op je gezicht. En dan kun je weer verder. 
Het leven kan weer z’n gewone gang gaan, want je hebt de warmte, de kracht van Gods Geest al even gevoeld. 

Pastoor John van de Laar.

Koor Deux Bornes zoekt leden

Kom jij ons (koor Deux Bornes) versterken?!
Wie?
Jongens en meisjes (vanaf 12 jaar), mannen en vrouwen.

Wat?
Meerstemmig zingen onder begeleiding van piano en dwarsfluit.
Bij speciale vieringen slagwerk en andere blaasinstrumenten.

Waar?
Meestal in de kerk en repeteren in het parochiecentrum.
Bij gelegenheden op diverse locaties.

Wanneer?
Repeteren iedere woensdagavond.
Twee keer per maand in het weekend een viering.

Waarom?
Omdat we een muzikaal, kleurrijk, enthousiast koor zijn.

Hoe word je lid?
Kom eens luisteren en mee vieren in het weekend.
Kom op woensdagavond naar de repetitie.                                                                     

(Aan lidmaatschap zitten geen kosten verbonden.)

                                                                  

Neem contact op met
Corné Timmers 06-1346 2235
Hanneke Bedeschi 06-4117 1222

www.jongerenkoor-deuxbornes.nl

Vieringen Hemelvaart en Pinksteren

HEMELVAART:
Sint Petrus kerk Uden: Donderdag 26 mei 10.30u
Sint Agathakerk Boekel: Donderdag 26 mei 10.30u
Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland: Donderdag 26 mei 9.00u


PINKSTEREN:
Sint Petruskerk Uden: Zaterdag 4 juni 18.30u
Zondag 5 juni 10.30u
Maandag 6 juni 10.30u
Sint Agathakerk Boekel: Zondag 5 juni 10.30u
Maandag 6 juni 10.30u
Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland: Zondag 5 juni 9.00u
Maandag 6 juni 9.00u
Heilige Jozefkerk Venhorst: Zondag 5 juni 9.00u
Heilige Antonius Abt kerk Volkel: Zondag 5 juni 10.30u

Heilige Kruisvinding kerk Odiliapeel: Zaterdag 4 juni 18.30u
EXTRA viering Zaterdag 11 juni 18.30u , gastkoor m.m.v. voorganger Joost Janssen.