Gemengd koor Venhorst

Gemengd koor Venhorst

Het gemengd koor uit Venhorst

Het R.K Mannenkoor zong voor het eerst op 3 oktober 1934 bij de ingebruikneming van de noodkerk H. Jozef te Venhorst; de inzegening werd gedaan door Kapelaan Thomassen uit Boekel.

Het Mannen koor zong toen onder leiding van P.J  Menne , het hoofd der school  van Venhorst. Kapelaan Thomassen werd in april 1935 de eerste pastoor, met  Hein Althuizen als dirigent van het koor. Met de priesterwijding van onze parochiaan André van Zon in 1965 kwamen een tiental dames het koor versterken; vanaf die tijd ontstond het dameskoor dat alleen zong met jubileum missen en  de uitvaartdiensten. Toen de tweede pastoor, Ad de Wert, op 14 mei 1967 was geïnstalleerd, werd  op 27 september het huidige gemengd koor opgericht, uit het bestaande R.K Mannenkoor met aanvulling van het Dames koor. Bij de installatie in 1986 van onze derde en laatste pastoor P. van Velthoven (1986 – 2015) werd Ida van Duijnhoven dirigent van ons koor, ze volgde Agnus van de Loo op. Ze dirigeert inmiddels nu al ruim 31 jaar ons koor. Daarvoor was hoofd van de St.Cornelisschool , A. Teurling bijna 25 jaar dirigent van het mannenkoor. Mgr P. van Velthoven is op 6 november 2017 overleden. De zondag diensten worden nu vanaf 2015  gedaan door Diaken H.van Thiel en zo mogelijk door een kapelaan van onze Parochie St.Petrus.De eerste organist van het Mannenkoor was Grard Emonds, op 16 december 1962 opgevolgd door Tonny van Brussel, en die is inmiddels al ruim 55 jaar organist. Dat allemaal vanuit Beek en Donk vinden wij een geweldige prestatie.Het gemengd koor bestond in het begin uit ongeveer 30 leden, en telt momenteel  een 12 tal leden.Wij zingen op dit moment de 1ste en 3de zondag van de maand om 9.00 uur de vieringen in Latijn en Nederlands; daarbij verzorgen wij ook jubileummissen, de uitvaartdiensten en verder de feestdagen.

Wij repeteren elke woensdag voor de zondagdienst van 19.00 – 20.30 uur in de dagkapel tussen de pastorie en de kerk. Versterking bij ons koor is wenselijk, en wij zien dan ook graag dat er zich koorzangers bij ons aanmelden.

Voor info:  Dirigent en Bestuurslid Ida van Duijnhoven telefoon 0492 351209 per mail: g.wit20@gmail.com

Voorzitter Jan Kuppens telefoon 0492 351479  per mail: jancorriekuppens@gmail.com.