Dankwoord vrijwilligers parochie

 

Beste vrijwilliger,

Het jaar 2020 zal voor ons allemaal in herinnering blijven als een vreemd jaar, een jaar waarin wij allemaal heel kwetsbaar waren, maar ook een jaar waarin wij bezorgd waren voor elkaar. Een jaar waarin naar de kerk kunnen gaan en een Heilige Mis bijwonen niet meer zo vanzelfsprekend was, maar waarin, ondanks alle beperkingen, wij ons geloof meer dan ooit hebben beleden. Overal waar het maar mogelijk was staken wij een kaarsje op en vertrouwden wij onze zorgen en gebed toe aan onze God en Moeder Maria.

Een jaar waarbij wij samen met u willen stilstaan bij het grote verdriet dat corona bij vele mensen in onze kerkgemeenschappen heeft aangericht en wij hopen samen met u dat het virus snel onder controle gebracht kan worden.

Een jaar waarin ons geloof ons op de proef heeft gesteld, maar het geloof ook weer de kracht heeft gegeven om door te gaan. Ondanks alle beperkingen die opgelegd werden door de overheid en door de bisschoppen, waarbinnen wij moesten en konden werken, waren jullie daar en ieder heeft zijn verantwoordelijkheid genomen voor alle activiteiten en werkzaamheden die verricht moesten worden in en rond de kerkgemeenschappen en begraafplaatsen. Wij willen jullie dan ook hartelijk bedanken voor alle inzet, betrokkenheid, dienstbaarheid en trouw aan onze kerk. Wij zijn bijzonder trots op jullie en dankbaar voor zo’n mooie en hechte club vrijwilligers die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de kerkgemeenschappen. Wij hopen in 2021 daar weer op te mogen rekenen.

Wij wensen iedereen en allen die jullie dierbaar zijn mooie kerstdagen en een gezond en vredig nieuwjaar.

Met vriendelijke groet, ook namens het parochiebestuur en de teamleden, diaken Henk van Thiel en pater Louis Kessels.

John van de Laar

Pastoor

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *