Protocol voor publieke vieringen in de R.-K. Kerk vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni.

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni 2020 wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

Perspectief op samen vieren

De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig  te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen.

Vanaf 1 juni aanstaande is het na een lange periode van wachten en onzekerheid gelukkig weer mogelijk om opnieuw publieke vieringen te houden en vanaf 14 juni, het Hoogfeest van Sacramentsdag, kan weer de Heilige  Communie worden ontvangen. De bisschoppen en vele andere gelovigen hebben hiernaar uitgekeken.

Na een intensieve periode van voorbereiding door de Permanente Raad en in goede afstemming met de andere leden van de Bisschoppenconferentie, hebben de bisschoppen vanmiddag (woensdag 20 mei 2020) gezamenlijk bijgaande richtlijnen (Protocol) vastgesteld ten behoeve van de publieke vieringen in de kerken en instellingen in de bisdommen van de Nederlandse kerkprovincie.  

Het Protocol bestaat uit een algemene factsheet met drie deelprotocollen: een deel gericht op gelovigen, een deel gericht op bedienaren en een deel gericht op kerkgebouwen.

De drie deelprotocollen zijn los van elkaar te lezen en te gebruiken; wel verdient het aanbeveling om aan elk deelprotocol de algemene factsheet als ‘oplegger’ toe te voegen.  

Zie ook hier: https://www.bisdomdenbosch.nl/protocol-voor-publieke-vieringen-in-de-r-k-kerk-vanaf-1-juni-uitreiking-heilige-communie-vanaf-14-juni/   

Ik vertrouw u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd en wens u van harte een goede viering van Hemelvaart. 

In Christus verbonden,  

Namens bisschop De Korte,  

Freek van Genugten

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *