Homilie door pastoor van de Laar bij het platina priesterjubileum van pater Jan van Zeeland.

Toen Pater van Zeeland aan mij vroeg of ik bij gelegenheid van zijn platina priesterjubileum  de predicatie wilde verzorgen, heb ik natuur­lijk ja gezegd. Het is een eer om zoiets voor een medepriester te mogen doen, ikzelf als jongste priester van Zeeland en pater Jan als oudste.

Vandaag bij dit unieke jubileum, gaan we even terug in de tijd. Het is een terugdenken aan het moment dat u, Jan, samen met 11 collega’s op 28 augustus 1949 tot Gods Priester bent gewijd door monseigneur Jac Pessers van de SVD.   Op 4 september 1949 celebreerde u de Eerste Heilige Mis in deze kerk, samen met pater Harry van Dijk en pater Harry van Dongen en pastoor van Tartwijk, zaliger gedachtenis. Bij dit priesterjubileum zou ik graag het volgende gedicht met u willen delen van Adriaan Roland Holst.

“Ik vraag geen oogst; ik heb geen schuren,

ik sta in uwen dienst zonder bezit. Maar ik ben rijk  in dit: dat ik de ploeg van uw woord mag besturen Ik zal de halmen niet meer zien noch binden ooit de volle schoven, maar doe mij in den oogst geloven waarvoor ik dien…” 

Op deze jubileum dag moest ik denken aan dit gedicht. De oogst van uw leven, beste Pater Jan, mag als overvloedig worden gezien. De SVD orde had allerlei benoemingen voor U in petto. Van september 1950 tot oktober 1953 gaf u les in Overijse, hoofdzakelijk: Frans. In augustus 1953 ging u extra studeren in Brussel en Leuven. En gaf les in Overijse. Op 24 november 1961 vertrok u naar Zaire. Allerlei onderwijs benoemingen volgde. Begin maart in 1975 keerde u voorgoed uit Zaire terug en werd u in dat jaar in september voor de derde keer leraar in Overijse met allerlei andere taken, wonend in de SVD communiteit in Leuven waar u vice-rector werd en later huiseconoom. In Overijse bleef u werkzaam tot 1 september 1989. Allerlei benoemingen als rector volgden. Op 15 juli 2014 bent u verhuisd naar het SVD huis in Teteringen.

We weten heeroom Jan dat:

-U een echt familiemens bent en meeleeft met alle wel en wee van een ieder, u neemt ook deel aan het volleybal familiegebeuren.

-En een Zeeland mens, u blijft alles volgen wat er in Zeeland gebeurt, dus ook de Fiets Mee.

– Een gemeenschapsmens, u bent altijd aanwezig bij communiteitsgebeurtenissen. Uit alle genoemde benoemingen is duidelijk dat u een echte onderwijzer bent. Maar u bent ook een echte bestuurder. Een vraagbaak in Teteringen voor het secretariaat van de provincie, als ook voor vragen uit het archief.  U zingt graag en goed, vooral Gregoriaans. Bent een voetbalfanaat, mist geen enkele wedstrijd op TV. U kaart graag, vooral rikken. Maar, bovenal een leven in dienst en verkondiger van: de Blijde Boodschap! In het evangelie van vandaag komt duidelijk naar voren dat Jezus zijn leerlingen onderweg wijze levenslessen en geloofsonderricht aanreikt.  De maaltijd bij één van de farizeeën thuis gebruikt Jezus om duidelijk te maken dat in het Rijk Gods andere tafelmanieren gelden dan bij de Schriftgeleerden. Iedereen is daar, bij Hem welkom, rijk én arm, rechtvaardigen en zondaars…

Kortom: waar mensen elkaar verstaan en begrijpen; waar mensen hoop delen, geloof aanreiken en liefde tonen: daar wordt de basis gelegd van een hartelijke kerk. Een kerk die toekomst heeft!

Met daarin een priesterschap geworteld in het leven van deze tijd: een tijd waarin we Christus herkennen in de mens in nood; in de mensen die in alle variëteit en verscheidenheid zoeken naar levenszin en levensgeluk. Een kerk die de spiegel van Gods vriendelijkheid is. Wanneer we dan bidden om de Geest van God, dan bidden we om kracht zodat we een missionaire kerk worden. Een kerk die de deur opent, voor ieder die wil binnenkomen. Een kerk die naar buiten gaat om mensen te ontmoeten en nabij te zijn op de plaatsen waar ze leven, lijden en vieren. Een kerk die iets te zeggen heeft, omdat ze verstaanbare taal spreekt.  U, pater Jan, bent de Heer blijven dienen met die zin: “maar doe mij in den oogst geloven waarvoor ik dien…”

Leef dan in vrede en vreugde met God en blijf ons in goede gezondheid tot zegen!

En natuurlijk: namens ons allen: van harte proficiat!

Pastoor van de Laar, Zeeland 1 september 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *