Nieuwe toekomst voor kerk Venhorst?

Donderdag avond 11 april j.l is op uitnodiging van de gemeente Boekel overleg gevoerd over de toekomst van de kerk van Venhorst met belanghebbende partijen. Aangeschoven waren gemeente Boekel, parochiebestuur Sint-Petrus, stichting leefbaar Venhorst, klankbordgroep kerkenvisie en werkgroep tuinonderhoud.  Aanleiding was het plan van Venhorstenaar Van Duijnhoven om kerkgebouw, pastorie en omliggende percelen over te nemen van de Sint-Petrus parochie.

Van Duijnhoven die het kerkgebouw als beeldbepalend ziet voor Venhorst, is bereid het kerkgebouw de komende jaren beschikbaar te houden voor de eredienst. Op de langere termijn wil hij het geheel ontwikkelen tot een combinatie van zorg en senioren huisvesting. Om het project te bekostigen wil hij zorgwoningen bouwen in de pastorie tuin.
Een eerder plan stuitte op weerstand bij een aantal dorpsbewoners omdat zij dachten dat het park verloren zou gaan. Van Duijnhoven heeft het park altijd willen behouden. Ook in het laatste plan van Van Duijnhoven blijft het park in oppervlakte nagenoeg gelijk.
Onlangs bracht de parochie Sint-Petrus het rapport kerkenvisie naar buiten. Het rapport schetst de problemen die de parochie heeft met toekomstig gebruik van de kerkgebouwen. Teruglopende inkomsten door minder kerkgangers en minder vrijwilligers en priesters om de pastorale zorg te bemensen noodzaken de parochie om maatregelen te nemen. Voorzitter van de werkgroep Jan Lucius: “Met dit plan blijft het kerkgebouw behouden voor de gemeenschap van Venhorst. De kerk krijgt op termijn een maatschappelijke functie en in de tussentijd blijft de kerk open voor de eredienst. Ook blijft het park behouden. Een unieke kans in onze ogen.”
Het college van de gemeente Boekel staat ook positief tegenover het plan. Wethouder Tielemans: “Wij ondersteunen dit plan omdat het in onze ogen rekening houdt met een groot aantal belangen. Natuurlijk zullen wel de reguliere procedures nog doorlopen moeten worden”.
Een klankbordgroep bestaande uit inwoners van Venhorst heeft toekomst scenario’s onderzocht voor het kerkgebouw. Zij kwam met scenario’s voor de kerk in combinatie met woningen en een hospice. Zij willen het park behouden als groene long van Venhorst. In hun conclusie gaven ze aan open te staan voor scenario’s van anderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *