Dankwoord pastoor voor rapport kerkenvisie

 

Het parochie bestuur heeft, in 2016, een opdracht gegeven aan de werkgroep Kerkenvisie. Deze werkgroep levert een rapport aan dat tot stand gekomen is met de medewerking van veel mensen uit alle kernen. De waardering daarvoor is bijzonder groot! Het rapport wat gepresenteerd is mag gezien worden als een tussen resultaat. Het geheel is een zorgvuldig proces dat nog een vervolg krijgt. Het parochiebestuur zal eerst kennis gaan nemen van de inhoud om een goed beeld te vormen.

Dus dit betekent dat er momenteel geen enkele beslissing genomen is. Dat kan natuurlijk ook niet! Het vraagt om; zorgvuldige studie en onderling en uitgebreid gesprek in het bestuur.

 

Het parochiebestuur zal contact houden met de verschillende klankbordgroepen om te zorgen dat het liggende advies goed begrepen is door het parochiebestuur. Het bestuur zal in de toekomst een visie op de kerkgebouwen ontwikkelen en weet zich verantwoordelijk voor de parochie als geheel, maar ook, voor ieder kerkgebouw op zich. Dit altijd natuurlijk in openheid naar, en met betrokkenheid van, de lokale gemeenschap . Verder zal het bestuur breder kijken dan alleen het belang van de parochie. Ook de betreffende lokale gemeenschap is van levensbelang, als ook het Rijk, de provincie, de gemeenten en het bisdom spelen een rol. Het parochiebestuur is bijzonder dankbaar voor de bijdrage die alle partijen geleverd hebben! Onze wens is dat deze samenwerking ook blijvend is bij de totstandkoming van de mogelijke toekomst plannen. We zullen als parochie altijd oplossingen zoeken in sámenwerking met anderen. Zo blijven we andere partijen uitnodigen om mee te denken. Mijn persoonlijke wens is, dat hoe dan ook, mensen biddend kunnen samenkomen, mogelijk de eucharistie met elkaar kunnen blijven vieren, en, de nabijheid van God ervaren. De titel van het lied:

Zomaar een dak boven wat hoofden, is daar een treffend beeld van.

Nogmaals veel dank, en blijf vertrouwen in de toekomst, door ons SAMEN kerk zijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *