Eerste exemplaar Kerkenvisie voor pastoor John v.d. Laar

 

Pastoor John van de Laar heeft het eerste exemplaar van de Kerkenvisie van de Sint-Petrusparochie Uden e.o. in ontvangst genomen. Dat gebeurde woensdag 3 april tijdens een bijeenkomst in het parochiecentrum in Uden. De Kerkenvisie is een weergave van de mogelijkheden en ideeën die er zijn om de zes kerkgebouwen in de parochie in de toekomst te behouden. Het gaat om de kerken van Uden, Volkel, Odiliapeel, Boekel, Venhorst en Zeeland. Op basis van visie kan het parochiebestuur zijn beleid bepalen voor de toekomst.

 

De presentatie van de Kerkenvisie was in het parochiecentrum in Uden. Dat gebeurde in een gezelschap met vertegenwoordigers van de parochie, het bisdom, de rijksoverheid, de provincie, de gemeenten Uden, Landerd en Boekel en met een afvaardiging van de zes klankbordgroepen, die in de kernen actief zijn geweest.

De kerkenvisie is een initiatief van het parochiebestuur. Een werkgroep heeft in 2016 de opdracht voor het schrijven van een Kerkenvisie aanvaard. Met deskundige begeleiding van Jasper van Deurzen als externe deskundige is er ruim twee jaar aan gewerkt. Belangrijke rol in het hele proces hebben de klankbordgroepen gespeeld, die in elke kern van de parochie zijn gevormd. Zij vormden zoveel mogelijk een afspiegeling van de inwoners van de kernen. Zij kregen het verzoek om na te gaan wat er leeft in het dorp en hoe er draagvlak kan worden verkregen voor plannen voor het behoud van de kerkgebouwen.

Aanleiding voor het opstellen van een Kerkenvisie zijn o.m. de terugloop van het aantal kerkgangers, waardoor de inkomsten sterk zijn gedaald. Dat geldt voor alle kernen. Bovendien wordt het door het priestertekort steeds moeilijker de pastorale zorg te waarborgen. Op de kerk van Venhorst na gaat het om rijksmonumenten, de kerk van Venhorst is een gemeentelijk monument. Voor monumenten gelden strenge regels, daarnaast stellen het bisdom, gemeenten en provincie hun eisen.

De klankbordgroepen hebben een belangrijke bijdrage geleverd voor de Kerkenvisie. Ze hebben voor hun ‘eigen’ kerk met dorpsgenoten gesproken en overlegd. Uit die gesprekken zijn wensen naar voren gekomen en scenario’s om de kerkgebouwen te behouden. In alle gevallen hebben de klankbordgroepen gepleit voor behoud van de erediensten in de kerken. En verder is een pleidooi gehouden voor multifunctioneel gebruik van de gebouwen of een deel ervan.

Op basis van deze Kerkenvisie kan het parochiebestuur nu besluiten nemen hoe ingezet kan worden op behoud van de gebouwen en hoe de kerkelijke functies en diensten in stand kunnen blijven. Het parochiebestuur kan de wensen en ideeën van de klankbordgroepen op hun waarde beoordelen. Het dient verder met bisdom en andere instanties uitvoerig te overleggen wat de mogelijkheden zijn. De klankbordgroepen en de parochianen zullen bij deze besluitvorming betrokken blijven.

Dit rapport kunt u inzien op deze site onder de tap kerkenvisie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *