Palmpasen met vele enthousiaste kinderen!

Hieronder volgt de bijbehorende preek van de pastoor.

 

Beste kinderen, ouders, gezinsleden, mede christenen. Vandaag, Palmzondag, Palmpasen is een feestelijke dag aan het begin van een bijzondere goede week. Samen volgen we Jezus deze dagen op de voet. Vandaag, met de Palmpaasstok in de hand, worden alle komende dagen ook uitgebeeld en samengevat. De Palmpasenstok is door verschillende dingen omgeven. De groene takjes verwijzen naar Jezus’ intocht in Jeruzalem, dat vieren we vandaag. Het brood naar Witte Donderdag, we vieren dan dat Jezus met zijn vrienden aan tafel ging. Jullie, beste communicanten bereiden je daarop voor, dat je, net als de vrienden van toen, nu vriend van Jezus mag zijn en met de eerste communie, nog meer mag worden. Het kruis wijst naar het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag. Het rode naar de wonden van Jezus en de twee sinaasappels doen denken aan het water en azijn die de soldaten aan Jezus gaven. De twaalf eitjes zijn voor de 12 apostelen van Jezus. De dertig rozijnen brengen Judas in beeld, hij die Jezus verraadde en er 30 zilverlingen voor kreeg. Snoep en de overige witte versierselen zijn tekens van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen heeft gebracht. Het hartje zegt ons hoeveel Jezus van ons houdt!  Het haantje bovenop de Palmpasenstok is voor allerlei uitleg vatbaar. Volgens sommigen is het een verwijzing naar vriend Petrus. Voordat de haan op Goede Vrijdag kraaide had Petrus, zoals Jezus had voorspeld, drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende. De haan kan ook gezien worden als symbool voor Jezus: Hij schudt je wakker en vertelt je dat het licht eraan komt met Pasen, dat het leven altijd wint, dankzij de liefde van Jezus, voor ons allemaal. Juist daarom is Palmpasen een feestelijke dag aan het begin van deze Goede Week. Ik wens iedereen veel aandacht toe om Jezus deze bijzondere week extra te volgen. Moge de Heilige Geest, beste vormelingen, ons daarbij helpen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *