Een Tweede Roeping?

Pastoor Theo van Osch van de Sint Petrus-parochie (Boekel, Odiliapeel, Uden, Venhorst, Volkel en Zeeland) heeft te kennen gegeven al enige jaren een groeiend verlangen te ervaren naar een diepere eenwording met God. In een oude kapel in Zuid-Frankrijk vond hij geruime tijd geleden tijdens een vakantie een aansprekende stilte en sereniteit die mogelijk aansluiting bij dit verlangen zou kunnen verschaffen. Lees verder “Een Tweede Roeping?”

Voltooid leven; mgr. de Korte

Voltooid leven

Het beeld van het christendom in het algemeen en van het katholicisme in het bijzonder is bij veel tijdgenoten negatief. Kort samengevat: je moet van alles en je mag niets. Dat geldt ook voor de discussie rond euthanasie en, meer recent, voltooid leven. Het is echter van belang te beseffen dat onze Kerk bij deze thema’s geen negatieve maar een positieve insteek heeft. De Kerk wil het menselijk leven beschermen vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. Wij hebben ons bestaan immers van God ontvangen. Wij zijn geen eigenaar maar alleen maar pachters en rentmeesters die het leven mogen beheren en behoeden. Lees verder “Voltooid leven; mgr. de Korte”