Opvolging pastoor Parochie St. Petrus

Om in de opvolging van pastoor Theo van Osch te voorzien is de bisschop tot het besluit gekomen om per 1 september a.s. als waarnemend pastoor te benoemen: John van de Laar, pastoor en deken in Helmond. Deze benoeming in Uden zal gecombineerd worden met het pastoraat in Helmond.

Met het team en bestuur in de Parochie St. Petrus, onder leiding van de nieuwe waarnemend pastoor, zal er verder worden gewerkt aan de opbouw van de geloofsgemeenschap.

De beide pastoors tijdens de kennismaking in Uden

Het is de hoop en verwachting van de bisschop dat de Parochie St. Petrus op deze wijze verzekerd is van een goede en stabiele leiding. De nieuwe waarnemend pastoor zal het bestuur en het team bijstaan in woord en daad, en dus ook (deels) werkzaam en woonachtig zijn in Uden. De bisschop is blij en dankbaar dat deken John van de Laar deze extra benoeming heeft willen aanvaarden.

Deken van de Laar is geboren en bekend in Zeeland en heeft vorig jaar zijn 25-jarig priesterfeest gevierd. Ook heeft hij vorig jaar een ernstig verkeersongeval gehad waarbij een goede vriend van hem om het leven kwam. Tenslotte kreeg hij in datzelfde jaar de stadspenning in Helmond met de volgende motivatie;

John van de Laar vervult een belangrijke rol in de leefgemeenschap van Mierlo-Hout. Als pastoor van de Luciaparochie staat hij – mede gelet op het feit dat er al jaren sprake is van ontkerkelijking – op een positieve en verbindende manier tussen de mensen. Hij ‘denkt in mensen’. Hij benut zijn geestelijk ambt om de samenleving in Mierlo-Hout op een waardevolle manier te versterken, en dat al 25 jaar. Reden voor het gemeentebestuur om dit met een stadspenning te erkennen. Wij heten pastoor/deken van de Laar dan ook van harte welkom en hopen op een goede toekomst met hem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *