Almachtige en barmhartige God, Gij schenkt uw genade aan iedere tijd. Wij danken U voor het leven van emeritus paus Benedictus de 16de die uw Kerk is voorgegaan als priester, herder en profeet en voor de wereld een getuige is geworden van uw waarheid omtrent de waardigheid van iedere mens, naar uw beeld en gelijkenis geschapen.

Op voorspraak van Maria, de Moeder van de Kerk, vragen wij U: neem hem op in uw vreugde en geef dat uw mensen U overal in Geest en waarheid aanbidden en aan iedere mens de Blijde Boodschap verkondigen van het leven.

Door Christus, onze Heer. Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *