Vastenmaaltijd

Even minderen voor een ander…
Vastentijd, een tijd van bezinning, een tijd om het met wat minder te doen, wellicht geld en aandacht te delen met een ander mens die uw steun hard nodig heeft.

Het is weer zover, de veertigdagentijd , met daarbij traditioneel onze aandacht voor de vastenactie. Dit jaar zal die bestemd zijn ter financiële ondersteuning van het werk van Patrick Owusu .Hij heeft een groot deel van zijn opleiding genoten in Rome, samen met onze kapelaan Herman Schaepman. Patrick is op 6 januari jl. tot priester gewijd in het Afrikaanse Ghana, waar hij al actief was als diaken in zijn parochie. Zijn doel is het uitbreiden van faciliteiten voor de opleiding van de kinderen in zijn parochie waar de voorzieningen op dit moment nog ontbreken of erg sober zijn. Zo heeft het schooltje waar Patrick werkt dringend behoefte aan een fatsoenlijk toiletgebouw en is verbetering van de drinkwatervoorziening hoognodig.
Het M.O.V. organiseert ook dit jaar weer een vastenmaaltijd . Met deze solidariteitsmaaltijd willen we samen zijn, samen eten, samen bezinnen en ons verbonden weten met onze noodlijdende medemens; de kosten bedragen € 11,- per persoon.
Vastenmaaltijd Uden:
U bent van harte welkom op donderdag 8 maart a.s. in het Parochiecentrum , Kerkstraat 25 in Uden, aanvang 18.00 uur . Aanmelden bij het parochiecentrum, 0413 263154 of per email via: info@parochiesintpetrus.nl
Vastenmaaltijd Boekel:
U bent van harte welkom op 15 maart a.s. in het Vriendenhuis van het zorgcentrum Sint Petrus te Boekel; start eveneens om 18.00 uur. Aanmelden bij Joep Trienekens, telefoon 0492-322439,of per email: j.trienekens1@chello.nl

Ook zullen tijdens de hele veertigdagentijd in alle kerken van onze parochie collectebussen of mandjes voor dit goede doel te vinden zijn. Of overmaken op: NL25 RABO 017 49 48 999 t.n.v. “Vastenactie 2018”. Uw bijdrage is welkom en noodzakelijk! Alvast hartelijk dank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *