BEDEVAART MEI SINT CORNELIUS

Zondag 5 mei vieren we traditie getrouw mei Sint Cornelius in Zeeland.

Er zijn twee Eucharistievieringen: 7.00u en 9.00u. Na beide vieringen is er gelegenheid om te genieten van koffie/thee met krentenbrood in het Dorpshuis, schuin tegenover de kerk in Zeeland.

Met een kinderzegen om 12.00u zal de kerk daarna sluiten. U bent van harte welkom!

De heilige Cornelius wordt door de Katholieke Kerk beschouwd als de eenentwintigste paus. Hij was bisschop van Rome van 6 of 13 maart 251 tot aan zijn marteldood in juni 253. De Kerk gedenkt hem op 16 september.

Hij was priester in Rome toen hij in 251 gekozen werd als bisschop van Rome. Zijn voorganger, Fabianus, was in 250 slachtoffer geworden van de christenvervolging van keizer Decius. Ook Cornelius zelf zou uiteindelijk het slachtoffer worden van vervolging. Cornelius nam het bestuur van het bisdom op zich in een tijd dat er grote verdeeldheid heerste. Die had vooral betrekking op de vraag of de lapsi (zij die onder druk van de vervolgingen het christelijk geloof hadden afgezworen) weer konden terugkeren en zo ja, op welke wijze. Novatianus, die zich vrijwel onmiddellijk na de verkiezing van Cornelius door een drietal priesters liet kiezen als bisschop van Rome (en die sindsdien geldt als tegenpaus), vond dat afvalligen alleen konden terugkeren wanneer zij zich opnieuw lieten dopen. Cornelius was veel milder tegenover de spijtoptanten. In dit standpunt werd hij gesteund door zijn vriend Cyprianus, de heilige bisschop van Carthago en kerkleraar, wiens feestdag ook op 16 september valt. Cornelius is de beschermheilige van boeren en rundvee (vooral hoorn- en kleinvee). Hij wordt aangeroepen tegen kramp, zenuw- en oor kwalen. Hij wordt ook aangeroepen tegen epilepsie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *