Aandacht voor de ouderen!

Voor de derde wereld-dag van aandacht voor oude mensen knoopt paus Franciscus dit jaar op 23 juli aan bij de jonge vrouw Maria en haar oude nicht Elisabeth. Wanneer de engel Gabriel Maria aankondigt dat zij wordt overschaduwd door de Heilige Geest en de Zoon van de Allerhoogste zal baren, hoort zij tevens dat Elisabeth, ofschoon onvruchtbaar en oud, toch alsnog in de zesde maand is van haar zwangerschap van Johannes. De jonge vrouw reist naar de oude vrouw om haar terzijde te staan en Elisabeth erkent terstond de gezegende staat van Maria, ‘de moeder van mijn Heer’. En zij op haar beurt jubelt het uit: ‘Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen.’

In de omarming tussen Maria en Elisabeth, tussen jong en oud, dringt Gods barmhartigheid vreugdevol en zachtmoedig binnen in de menselijke geschiedenis.  Franciscus nodigt ons uit grootouders en oude mensen in het algemeen in ons leven te betrekken. Laat hen niet alleen; want hun aanwezigheid in families en gemeenschappen is waardevol. Zij maken ons bewust dat wij hetzelfde erfgoed en dus dezelfde wortels delen. Het heden overleveren zij het verleden om de toekomst gestalte te geven. Laten we allen vooruitkijken en ons door Gods genade laten vormen die ons van generatie tot generatie bevrijdt uit stilstand en treurnis om wat voorbij is.

Aldus de Paus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *