Vastenactie en vastenmaaltijd

Even minderen voor een ander…

Vastentijd, een tijd van bezinning, een tijd om het met wat minder te doen, wellicht geld en aandacht te delen met een ander mens die uw steun hard nodig heeft.

De veertigdagentijd, met daarbij traditioneel onze aandacht voor de Vastenactie, dit jaar een project voor de Stichting Vrienden van Brazilië. Zij ondersteunen het missiewerk van zuster Odiliana Smits uit Odiliapeel.

Het onderhoud aan een school is door het gebrek aan voldoende financiële middelen ver achtergebleven. De huidige situatie is zo erg, dat de toiletten en de keuken oud en versleten zijn. Er is ook geen gelegenheid om de kinderen te verschonen, die niet zindelijk zijn. Er moet een sanitair blok gemaakt worden met kinderurinoirs, douche en een kleedtafel met fonteintje en de renovatie van de keuken om weer hygiënisch verantwoord te koken.

De M.O.V. organiseert ook dit jaar weer een vastenmaaltijd. Met deze solidariteitsmaaltijd willen we samen zijn, samen eten, samen bezinnen en ons verbonden weten met onze noodlijdende medemens; de kosten bedragen € 13.50 per persoon.

U bent van harte welkom op dinsdag 28 maart a.s. in het Parochiecentrum, Kerkstraat 25 in Uden, aanvang 18.00 uur. Aanmelden bij het parochiecentrum, 0413 – 263154, of per email via: info@parochiesintpetrus.nl.

Ook zullen tijdens de hele veertigdagentijd in alle kerken van onze parochie collectebussen of mandjes voor dit goede doel te vinden zijn.

Of u kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL25 RABO 017 49 48 999, t.n.v. ‘Vastenactie 2023’. Uw bijdrage is welkom en noodzakelijk!

Alvast hartelijk dank !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *