De paus roept dit jaar in zijn boodschap voor Wereldziekendag mensen op van God te leren hoe we daadwerkelijk een gemeenschap kunnen zijn die samen optrekt en zo in staat is de hedendaagse ‘wegwerpcultuur’ te weerstaan.

Sinds 1993 viert de R.-K. Kerk op 11 februari Wereldziekendag. Deze dag valt samen met de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Maria verscheen namelijk op 11 februari 1858 in Lourdes voor de eerste maal aan Bernadette Soubirous. Lourdes heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bedevaartplaats waar de zieke mens centraal staat.

Jaarlijks publiceert de paus een boodschap voor deze dag. Dit jaar verbindt paus Franciscus de Wereldziekendag met het synodaal proces. “Wanneer we op reis gaan met anderen is het niet ongewoon dat er iemand ziek wordt, moet stoppen vanwege vermoeidheid of tijdens de reis een ongeluk krijgt.”

Juist op zulke momenten zien we of we werkelijk met elkaar onderweg zijn. Nu de hele Kerk het synodale pad bewandelt, nodigt de paus de gelovigen uit te reflecteren op het gegeven dat we door de ervaringen van kwetsbaarheid en ziekte leren samen op te trekken op de manier van God: zijn stijl is die van nabijheid, barmhartigheid en tederheid. Ervaringen van ziekte en zwakheid vormen een onderdeel van de reis van de mens. Deze brengen ons in het centrum van Gods aandacht.

“Door kwetsbaarheid en ziekte leren samen op te trekken.”

De paus concludeert dat de hedendaagse cultuur weinig ruimte laat voor menselijke zwakheid. Wanneer leed ons treft, voelen we ons verlaten. We vinden het moeilijk om in de vrede van de Heer te blijven wanneer onze relatie met anderen en onszelf beschadigd is. De paus komt terug op zijn encycliek “Fratelli tutti” waarin hij ons aanspoort de parabel van de barmhartige Samaritaan opnieuw te lezen. De Kerk moet zich steeds meten aan dit evangelisch voorbeeld zodat zij zich ontwikkelt tot een echt ‘veldhospitaal’. Zij vervult dan haar missie door het stellen van daden van zorg. Het lot van een zieke snijdt door onverschilligheid heen en vertraagt de pas van degene die zijn weg gaat alsof hij geen broeders of zusters heeft, aldus paus Franciscus.

De paus roept ons op tot gebed voor en nabijheid bij hen die lijden. Hij wijst erop dat de pandemie onze dankbaarheid vergroot heeft voor degenen die in de gezondheidszorg werken. Deze dankbaarheid moet wel gepaard gaan met een actieve inspanning om ieders toegang tot de basisvoorzieningen en passende gezondheidszorg te garanderen, schrijft paus Franciscus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *