Gedachten van onze pastoor bij Kerstmis 2022.

Kerstmis is een dag waar velen naar verlangen. Dat is niet verwonderlijk, want verlangens heeft iedereen, maar het zijn niet allemaal dezelfde. De een verlangt misschien vooral naar een goede relatie, de ander naar een job, nog een ander naar een positieve uitslag op school, in zijn onderneming, in het ziekenhuis, en weer een ander naar veel geld, een leuke vakantie en ik weet niet wat nog allemaal. Maar wat die verlangens ook zijn, ze verschillen van persoon tot persoon. Maar dat geldt eigenlijk niet zozeer voor Kerstmis, daar verlangt zo goed als iedereen naar, maar opnieuw: niet allen om dezelfde reden.

Wij, christenen, vieren met Kerstmis de komst van God de Heer in ons midden, en daar blijft het niet bij, want Kerstmis is voor velen ook een gezins- en familiefeest. Maar dat laatste geldt niet alleen voor christenen, met als gevolg dat wellicht geen enkel ander feest zo wereldwijd gevierd wordt als Kerstmis. En toch, christen of niet, de viering hangt samen met wat Kerstmis in wezen is, en dat is de viering van de geboorte van een kind. Voor ons, christenen, is Kerstmis veel meer dan een gezellig familiefeest of een ultra commercieel feest vol overladen winkels en warenhuizen, verlichte straten, pleinen en huizen. ‘Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk:  Heden is u een redder geboren, Christus de Heer’, zegt een engel tegen herders die hun kudde bewaken. Dat is dus wat Kerstmis is en dat is wat we vieren: dat Jezus als Redder onder ons is komen wonen. ‘Heden is u een redder geboren’, zegt de engel, en die redder hebben we nodig. Een redder die ons het vaccin van de liefde brengt, zodat we niet meer in de duisternis ronddwalen. Wat zou het koor van de engelen ons kunnen bezielen met hun lofzang ‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehangen vindt.’ Laten we dat proberen te zijn: vredevolle mensen. In heel ons doen en denken.

Mede namens het pastorale team, het parochiebestuur en alle trouwe medewerkers: Van harte een Zalig en gezegend Kerstfeest toegewenst.                     

Pastoor John van de Laar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *