Preek Oud en Nieuw 2021-2022

Een jaarwisseling nodigt uit, als bijna vanzelf, tot een moment van bezinning, zeker na weer een bewogen zogenoemd corona jaar. Veel mensen zijn er door getroffen. De maatregelen hakken erin, zowel is dit zo voor de maatschappij, als ook voor de kerk.

Als parochie hebben wij in 2021 veel afscheid moeten nemen. Er waren 87 kerkelijke uitvaarten. We deden uitgeleide aan twee geliefde emeriti pastoors, Louis de Bonth op 31 januari en Inno Ponsioen op 28 november. Zeeland nam afscheid van twee religieuzen; pater Nol van Dongen, priester missionaris van het heilig Hart en zuster Maria Immaculata van de Birgitinessen.

Een groot deel van het jaar was de kerk beperkt door alle maatregelen.

Veel is er toen uitgezonden via Landerd tv tot grote tevredenheid van velen.

Ook de koren werden heen en weer geslingerd in deze corona tijd, het vroeg telkens weer om aanpassing, dan 12 cantors, nu weer 4. Veel dank voor alle medewerking daarin en alle begrip.

Gelukkig konden we ook vieren met de jonge gezinnen, veelal digitaal, maar zeer betrokken.

Denkend bijvoorbeeld aan de Goede Week en Pasen, binnen de beperkte mogelijkheden hebben we er samen het beste van gemaakt. We konden het catechese jaar wel samen afsluiten en ook samen een nieuw catechese jaar beginnen. En gelukkig konden we in september het vormsel vieren, als ook de eerste communie in Uden, Boekel en Zeeland, en we hadden God dank, nog het mooie diamanten priesterfeest van Inno Ponsioen.

Binnen het pastorale team hebben we diaken Henk van Thiel mogen eren vanwege zijn 25 jarig dienstverband binnen de parochie en werd hij terecht onderscheiden met de penning van verdienste van de gemeente Boekel.

10 december kwam pater Jinu Chacko naar onze parochie, als missionaris uit India, om zich hier te bekwamen in de taal en in de kerk van Nederland.

Afgelopen Kerstmis hebben we gevierd met 50 kerkgangers, in 2020 waren dat er 30 per viering.

Dit alles heeft ook veel gevraagd van het parochiebestuur en het parochie centrum en haar toegewijde medewerksters. Er is hard gewerkt door iedereen, in een bijzondere tijd.

Ik heb gemerkt, toen ik zelf onverwacht behoorlijk in de lappenmand belandde, hoe hecht de sfeer in onze parochie is, hoe mensen met elkaar begaan zijn, oprecht, intens, ja, als een echte familie van christenen. En, beste mensen, dat doen we samen, een pastoor kan niets alleen. Daarom zeg ik dank, heel veel dank voor alle toewijding, inzet en zorg. Laten we samen doorgaan op deze weg.

Dat doen we, als vanzelfsprekend, onder de moederlijke zorg en bescherming van Maria, die wij vandaag bijzonder eren. Zij geeft altijd thuis. Zij wijst altijd naar haar Zoon, Jezus, Emmanuel, God met ons. Hij, is altijd onze redding.

Ik wens U en allen die u dierbaar zijn van harte, mede namens het pastorale team, een gezegend en zalig nieuwjaar, in geloof en met vertrouwen. Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *