Diocesane Johannes Evangelistpenning voor mevrouw Annie Bos-Jansen.

 

Beste Annie,
Omdat U te kennen heeft gegeven, na ruim 30 jaar inzet, het
binnen onze geloofsgemeenschap Volkel het wat rustiger aan
te gaan doen, mag ik U, aan het einde van deze viering, mede
namens diaken Henk van Thiel en het parochiebestuur, danken
en eren.

 


U bent werkelijk een duizendpoot hier in Volkel.
Inzet was er immers op allerlei terreinen: ik noem ze in
willekeurige volgorde:
De Wereldwinkel, Avondwakegroep, Parochievergadering,
Liturgiegroep.
Algemeen contactpersoon, eerder ook voor uitvaarten, als
koster, koor, voor de vliegbasis, en het kerkhof.
De Parochiewacht 1 maal per week.
Contact met de kerk versiergroep.
Het Rozenhoedje voorbidden hier in de kerk in mei en
oktober. Planningslijsten van vieringen met voorganger en
koren, Planningsbijeenkomsten kosters en collectanten.
Verzorging van de misintenties, en het bijhouden van
fundatierechten.
De Lijst bijhouden van parochiemedewerkers en gegevens.
De Kasboek controle regelmatig uitvoeren.
Collectant zijn voor onregelmatige weekenden, en als reserve.
Bij personeelsuitval vervanging regelen.
Wekelijkse assistentie bij de kien-avond in het bejaardenhuis.
Kortom: Alle reden om hier een bijzondere onderscheiding
voor aan te vragen bij het bisdom Den Bosch.
De bisschop, monseigneur de Korte kent dan ook voor harte,
aan U Annie, de bisdom-penning toe vanwege al uw trouwe
verdiensten, met daarbij van harte Proficiat en heel veel dank
voor alles. Blijf gezond en het ga u van harte goed!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *