Eerste zondag van Mei (2 mei 2021) Bedevaart naar Sint Cornelius in Zeeland.

Op zondag 2 mei 2021 vieren we in Zeeland Sint Cornelius.

Met een bedevaartsmis om 7.00u en om 9.00u.

Aanmelden is hiervoor, vanwege de Coronatijd, noodzakelijk.

Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland: Telefoon: 0486452128 (Tonnie van Boekel)

U bent van harte welkom!

Een kinderzegen zal worden uitgesproken aansluitend aan de H. missen van 7.00u en 9.00u.

De kerk zal open zijn van 6.30u tot 11.00u.

Hierbij wat informatie over de Heilige Cornelius.

Cornelius werd aan het begin van de derde eeuw geboren. In 251 werd hij, nadat de pauselijke zetel 15 maanden vacant was geweest, tot bisschop van de Kerk van Rome gewijd. Dit bleef hij tot 253. In dit korte tijdsbestek heeft hij vooral te kampen gehad met de leer van Novatianus, een dwaalleraar die zich opwierp als tegenpaus. Het eigenlijke conflict ging over het weer opnemen van de mensen die tijdens de vervolging van het geloof waren afgevallen. De Novitianen ontkenden de macht van de Kerk om zware zonden te vergeven. Deze dwaling hield twee eeuwen stand. Volgens de H. Cornelius konden deze ‘gevallenen’ (lapsis) – zij hadden tijdens de vervolging onder keizer Decius aan afgoden offers gebracht – weer door handoplegging en boete in de Kerk worden opgenomen. Cyprianus heeft Cornelius geholpen het gezag te handhaven. Paus Cornelius werd door keizer Gallus verbannen naar het huidige Civitavecchia. Hier werd hij op 14 september 253 door onthoofding om het leven gebracht. De heilige Cornelius ligt begraven in de catacomben van Callistus.

Cornelius is patroon van boeren en tegen krampen, oor kwalen, zenuwziekten en epilepsie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *