R.-K Kerk verstrekt via bisdommen ‘werkgeversverklaring’ voor gebruik tijdens avondklok

Nu het kabinet besloten heeft om een avondklok in te voeren vanaf zaterdag 23 januari tussen 21.00 en 04.30 uur, gaat de R.-K. Kerk via de bisdommen aan pastorale beroepskrachten de vereiste ‘werkgeversverklaringen’ verstrekken. Zo kunnen zij zich tijdens de avondklok buiten bevinden als daar een dringende pastorale noodzaak voor is. Ook hebben de bisschoppen gelet op de uitzonderlijke ernst van de situatie besloten om enkele coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

‘Werkgeversverklaring’

Pastorale beroepskrachten mogen zich met de ‘werkgeversverklaring’ tóch buiten bevinden in de periode van de dag waarin de avondklok geldt, indien dit dringend noodzakelijk is voor pastorale verzorging van gelovigen, bijvoorbeeld wanneer een priester iemand de laatste sacramenten moet toedienen. Deze ‘werkgeversverklaring’ komt beschikbaar voor priesters, diakens, pastoraal werk(st)er en geestelijke verzorgers met een zending van de bisschop. De verklaringen moeten voldoen aan de daaraan door de overheid gestelde voorwaarden en worden verstrekt via de bisdommen. Daarnaast dienen pastorale beroepskrachten steeds wanneer zij zich tijdens de avondklok buiten bevinden de zogenaamde Eigen Verklaring Avondklok bij zich te hebben waarvoor de overheid een model beschikbaar heeft gesteld.

Cantor

Met het oog op de uitzonderlijke situatie van een avondklok die de ernst van de pandemie weergeeft, heeft het de nadrukkelijke voorkeur om de zang tijdens vieringen tot een minimum, liefst tot één cantor te beperken. Het maximum aantal zangers was al eerder vastgesteld op vier en dat blijft het maximum. Teksten die vaak door enkelen gezongen worden kunnen in deze periode door de aanwezigen in plaats daarvan samen gezegd worden. Samenzang door gelovigen tijdens de viering en samen met anderen repeteren vóór de viering was al niet toegestaan en dat blijft zo.

Uitvaarten

De overheid heeft ook bepaald dat met ingang van maandag 25 januari maximaal vijftig personen bij een uitvaart aanwezig mogen zijn. Dit geldt vanaf die dag ook voor kerkelijke uitvaarten. Verder geldt voor alle vieringen onverkort het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ met de eerder daarop gemaakte aanvullingen.

Biddend verbonden

De bisschoppen beseffen dat de nieuwe maatregel van de avondklok zwaar is voor mensen, ook in de parochies. Zij roepen op om naast de publieke vieringen volgens het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ biddend met elkaar verbonden te blijven en waar mogelijk via de livestream en ook op andere manieren online of telefonisch contact te houden. De bisschoppen vragen opnieuw om juist in deze maand, nu Actie Kerkbalans op 16 januari van start is gegaan, de eigen parochie niet alleen in gebed en concrete inzet, maar ook financieel te ondersteunen.

Facebook 0 Twitter 0 LinkedIn WhatsApp

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *