Paus feliciteert president Biden

Paus Franciscus heeft Joe Biden gefeliciteerd in een telegram:

Ter gelegenheid van uw inauguratie als 46ste president van de VS wens ik u van harte toe en verzeker ik u dat de Almachtige God u wijsheid en kracht zal schenken bij de uitoefening van uw hoge ambt. Moge het Amerikaanse volk onder uw leiding kracht blijven putten uit de verheven politieke, ethische en religieuze waarden die uw land sinds zijn oprichting hebben geïnspireerd.

In een tijd waarin de ernstige crises waardoor onze menselijke familie wordt geconfronteerd, vragen om vooruitziende en eensgezinde antwoorden, bid ik dat uw beslissingen zullen worden geleid door de zorg voor de opbouw van een samenleving die gekenmerkt wordt door authentieke rechtvaardigheid en vrijheid, samen met een niet aflatend respect voor de rechten en de waardigheid van ieder mens, vooral de armen, de kwetsbaren en degenen die geen stem hebben. Ook vraag ik God, de bron van alle wijsheid en waarheid, om uw inspanningen te leiden om begrip, verzoening en vrede in de VS en onder de landen van de wereld en het algemeen welzijn te bevorderen. Met deze gevoelens smeek ik van harte over u en uw familie en het geliefde Amerikaanse volk een overvloed aan zegeningen af. Paus Franciscus

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *