Fietstocht Tour Du Maria

Een kleine delegatie uit onze parochie heeft per fiets op Maria Tenhemelopneming,  15 augustus,  een aantal Mariakapelletjes bezocht in Uden en omgeving.

Bij alle kapelletjes sprak de pastoor intensies uit en werd onder muzikale leiding van Niels een Marialied ten gehore gebracht.

 

Intenties Maria toer:

1-We bidden hier bij Maria om Zegen over deze fietstocht, dat het mag leiden tot waardevolle ontmoetingen, en, omwille van deze hoge feestdag, ook de nodige vreugde en plezier.

2-We bidden hier bij Maria om Zegen over de jonge gezinnen, in het bijzonder voor hen die zich voorbereiden op de doop, de eerste communie, het vormsel. Om veerkracht in hun geloven.

3-We bidden hier bij Maria om Zegen over de jonge stellen die binnenkort gaan trouwen. Om geloof in God en in elkaar. Om standvastigheid in het ideaal van trouw.

4-We bidden hier bij Maria om Zegen, kracht en nabijheid voor alle zieken. Dat ze mogen rekenen op goede zorgen en op kracht van boven.

5-We bidden hier bij Maria voor alle corona slachtoffers, zij die nog herstellende zijn, zij die een coronaverlies moeten betreuren, om kracht en geloof, om vertrouwen en troost.

6-We bidden hier bij Maria voor alle zorgen in de wereld, we denken daarbij in het bijzonder aan alle slachtoffers van de grote ramp in Beiroet, om helpende en troostende handen.

7-We bidden hier bij Maria om Zegen over onze parochiegemeenschap, voor allen die zich inzetten binnen onze kerken, om een vredevolle en waarderende sfeer. Dat mensen zich welkom weten.

8-We bidden hier bij Maria om Zegen voor onze Paus Franciscus, voor onze bisschop Gerardus en voor alle gewijde en toegewijde ambtsdragers.

9-We gedenken hier al onze dierbare overledenen; uit onze familie en vriendenkring, dat zij mogen delen in de verrijzenis.

10-We bidden hier bij Maria voor onze eigen stille wensen en gedachten, wetend dat Maria ons altijd hoort en voor ons ten beste spreekt. Zij geeft het voorbeeld van geloof en vertrouwen.

11-Bidden we in stilte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *