Toekomst kerk en pastorie Venhorst

Na een periode van intensief en constructief overleg met alle betrokkenen, gemeente, bisdom, parochiebestuur en kandidaat koper heeft het parochiebestuur besloten tot verkoop van kerk en pastorie aan de familie van Duijnhoven uit Venhorst.

Zwaarwegende aspecten in de besluitvorming van het parochiebestuur waren:

  • Continuïteit in de pastorale zorg voor de geloofsgemeenschap in het dorp en doorlopend gebruik van het kerkgebouw voor de wekelijkse diensten.
  • Geformuleerde uitgangspunten zoals weergegeven in het in april jl. gepresenteerde rapport Kerkenvisie van de St. Petrusparochie waarvan Venhorst onderdeel is, alsmede de daarin opgenomen suggesties van de Klankbordgroep Venhorst.
  • De door de kandidaat-koper geschetste toekomstplannen voor het hele ensemble in samenhang met het historische dorpsplein.
  • Het belang voor de dorpskern Venhorst naar de toekomst als geheel.
  • Het parochiebestuur denkt hiermede, in het belang van alle partijen, een evenwichtig en verantwoord besluit genomen te hebben en vindt dat ze deze unieke kans niet voorbij kan laten gaan.

Op 2 december jl. kocht Arjoto BV de St. Jozefkerk met bijbehorende pastorie en tuin in Venhorst. Hieraan ging een tijd van intensief overleg vooraf met zowel het parochiebestuur als de gemeente Boekel.

Arjoto BV voelt zich als onderdeel van Metaalindustrie Andusta BV (gevestigd en groot geworden in Venhorst) nauw verweven en betrokken bij de toekomst van Venhorst. Met deze aankoop wil Arjoto proberen een bijdrage te leveren aan een positieve groei van Venhorst. Reeds eerder werd hiervoor door Arjoto het ‘Centrumplan Venhorst’ ontwikkeld met hierin de bouw van een supermarkt, gezondheidscentrum, eeterij en appartementen. Deze bouw is reeds gestart, verwachte oplevertermijn zal zijn medio 2020.

De aankoop van kerk, pastorie en tuin sluit nauw aan op ons beleid van maatschappelijke betrokkenheid. Het straatbeeld van de Venhorstse kerk zal hierbij zoveel mogelijk gewaarborgd blijven.

Er zijn plannen in de maak om in de parochietuin een aantal seniorenwoningen te bouwen. Het resterende terrein zal haar open karakter als openbare tuin/park behouden, toegankelijk voor iedereen. Voor de pastorie wordt een nadere bestemming gezocht.

Het college van Burgemeester en Wethouders staat positief tegenover het plan. Kerk, pastorie en tuin blijven behouden voor de gemeenschap. Uiteraard moet nog wel de reguliere bestemmingsplanprocedure worden doorlopen, waarbij de aanvraag in de procedure afgestemd zal worden met de omgeving, college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *