Een Hartelijke Kerk!

 

In oktober 2016 verscheen van de hand van onze bisschop Mgr. De Korte het Beleidsplan voor het bisdom ’s-Hertogenbosch: ‘Samen Bouwen in Vertrouwen’. Als huidig pastoraal team en parochiebestuur staan we samengevat: (in een oneliner door Mgr. De Korte zelf zo verwoord:) “We willen ons inzetten voor een hartelijke gastvrije kerk waarin Christus centraal staat.”

Ik nodig, als pastoor, graag álle mensen van goede wil binnen onze parochie uit om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun steentje bij te dragen aan de opbouw van onze geloofsgemeenschap in 2019. Pastoraat vormt een gezamenlijke opdracht van allen die Christen zijn. Wij worden door de Heer uitgenodigd samen te bouwen aan onze hedendaagse Kerk, met hoop en gelovig optimisme!!

Paus Franciscus zegt: “Ik droom van een missionaire kerk die in staat is te veranderen opdat de gewoonten, de stijlen, de tijdschema’s, de taal en iedere kerkelijke structuur een kanaal worden voor de evangelisatie van de huidige wereld. De pastoraal in missionair opzicht vereist een afstappen van het gemakzuchtige pastorale criterium van ‘men heeft het altijd zo gedaan’. Ik nodig allen uit moedig en creatief te zijn om in deze taak de doelstellingen, structuren, stijl en methoden van evangelisatie van de eigen gemeenschap opnieuw te overdenken.”  (Aldus Paus Franciscus).

Graag zetten we ons gezamenlijk in voor een hartelijke, gastvrije Kerk met als vanzelfsprekend: Christus die áltijd céntraal staat.

Hij die tot ons komt in het Bijbelse Woord en het Heilig Sacrament waar we áltijd en óveral met eerbied en gróót respect mee omgaan!

Pastoor John van de Laar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *