Zielsgelukkig!

In het pastoraat kom ik bijzondere mensen tegen. Een ieder is immers uniek en daarmee bijzonder. Rond een doop, eerste communie of vormsel is er vaak vreugde en dankbaarheid omwille van het vieren van het sacrament. Bij een sacrament, zo formuleerde onze bisschop het eens, krijgt de ontvanger als het ware een kus van God. Een sacrament is pure liefde en geschenk! Het maakt je zielsgelukkig. Binnen de Petrus parochie worden deze sacramenten gevierd en goed voorbereidt.

Veel dank aan alle betrokkenen, voor en achter de schermen! Bij het vieren van de eerste communie in de Petrus kerk heb ik gezegd: “Ik gun u, beste ouders, méér van deze feestelijke momenten in de kerk. We hebben u nodig, u bent altijd van harte welkom”.

Een ieder is immers uniek en daarmee bijzonder.
De parochie besteedt veel aandacht aan een kerkelijk afscheid. Nabijheid in droefheid en gemis is van levensbelang voor het goed omgaan met elkaar. Samen spreken over de dierbare die we moeten missen, sámen vorm geven aan het afscheid in de kerk waar “maatwerk” aan te pas kan komen omdat ieder mens uniek is. We blijven in onze kerken onze dierbare gedenken én voor hen bidden.

Zo samen kerk mogen zijn, in alle omstandigheden van het leven.
Het kán mensen zielsgelukkig maken. Wees daarom in alle omstandigheden van het leven van harte welkom in onze kerken!

Pastoor John van de Laar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *