Preek Pasen 2019

Beste communicanten, vormelingen, ouders, medechristenen, Als een lopend vuur gaat het goede nieuws van Jezus Verrijzenis de wereld rond. Overal, in alle landen, talen en culturen werd de Paaskaars, tijdens de paaswake van gisterenavond, als het licht van Christus, kerken en kapellen binnengedragen. Het licht verdrijft de duisternis. Pasen is ons grootste Christen familie feest, is een verhaal van hoop en vertrouwen. We vieren de verrijzenis van Jezus en daarmee ons geloof in het eeuwig leven, de dood is niet het einde, een nieuw leven wacht ons.

Het Bijbelse verhaal en de liederen van vandaag, en in de hele paastijd, getuigen daarvan. Het is reden tot levensvreugde!

En toch, zien en horen we dat veel mensen, ook jongeren, in onze tijd ontzettend eenzaam zijn, ondanks deze Paasboodschap, ondanks alle welvaart en moderne communicatie middelen!

Mensen, jongeren, kinderen willen gezien en gehoord worden. Hierin ligt een taak voor ons die hier samen het Paasfeest vieren.

Om de opdracht van ons doopsel, te getuigen van Jezus grote liefde voor iedere mens, waar te maken. De Passion in Dordrecht bezong het als volgt uit de mond van de Jezusrol:  Je bent niet alleen, ik zal er altijd voor je zijn, wanneer het leven je teveel wordt, zal ik er voor je zijn. Het nodigt uit tot gebed, tot relatie met de levende Heer en tot echte zorg voor elkaar.

Wij, zijn volgelingen, klein en groot, kunnen daar vorm aangeven. We mogen, zoals Jezus, de ander zien, voorbij de buitenkant, voorbij facebook.

Want we weten maar al te goed hoe zwaar het leven kan zijn, hoe mensen lijden vanwege verlies en gemis. Ook in jonge gezinnen! Het Paasverhaal nodigt ons uit van het leven te getuigen, hier en straks. Tenslotte: Pasen geeft ons hoop en kracht.

Het is een feest van verbinding met elkaar, met God en met onze geliefden die we missen en die nu delen in dit Paasverhaal.

En dan denk ik aan dat lopend paasvuur, dan denk ik aan Brabant; want daar brandt nog licht, het licht van het geloof dat mensen aanzet tot zorg, liefde en medeleven met elkaar. Het licht dat verder reikt dan ons vizier.

Ja, we mogen van harte geloven in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.

Zalig Pasen!  Amen, alleluja.

Pastoor John van de Laar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *