Dankwoord door Patrick Owusu Aboagye

Mij werd verteld toen ik een jongen was, in een van mijn catechismuslessen, dat het woord katholiek universeel betekent. Universeel in de zin dat we overal in de kerk dezelfde Heilige Eucharistie vieren. Een Ghanese priester kan de missen in Nederland vieren en de Nederlandse priester kan hetzelfde doen, mits hij de taal van de mensen spreekt. Toen ik begon met mijn priesteropleiding aan het Breda College in Rome, realiseerde ik me dat de katholieke kerk inderdaad een universele kerk is.

Het gaat niet alleen om liturgische vieringen, maar meer geïntegreerd als één familie. Te Rome ontmoette ik  uw kapelaan Herman Schaepman. We zaten op hetzelfde college en hebben naast studie ook samen veel gefietst. Uw  Parochie heb ik inmiddels drie keer bezocht. Het voelt als een tweede thuis. Als ik op 25 juli vanuit London terugga naar Ghana, begin ik met het leren van de Nederlandse taal, zodat ik volgend jaar als ik kom, direct met u kan communiceren. Afgelopen twee jaar toen ik hier was, had ik een discussie met diaken Pieter en kapelaan Herman over de behoeften van mijn gemeenschap in Ghana, West-Afrika. De eerste behoefte was een toiletproject voor zeshonderd schoolkinderen waarvan het aantal nu is toegenomen tot ongeveer negenhonderd. Er was geen enkele toilet op de school. De school is echter een katholieke school, maar de plaatselijke kerk was niet in staat om een toilet te bouwen voor deze kinderen omdat ze niet over de middelen beschikten. De gemeenschap bevindt zich in een agrarische omgeving waar bijna iedereen boer is en velen van hen zijn arm. Nu bouw ik met uw bijdragen 10 wc’s voor de schoolkinderen en hun leraren in de school. De bouw begon 6 weken geleden en 60% van het project is nu voltooid. Het hele toiletproject is binnen een maand klaar voor gebruik .De katholieke parochie in Uden heeft mij bewezen dat katholiek zijn niet iets is voor woorden en gebeden, maar ook door actie. Deze daad van naastenliefde maakt de katholieke kerk tot een universele kerk van Christus. Namens bisschop Joseph Osei-Bonsu (de bisschop van het katholieke bisdom Konongo-Mampong, Ghana) en mijzelf Fr. Patrick Owusu Aboagye wil ik mijn diepe dankbaarheid aan iedereen betuigen voor uw vrijgevigheid voor dit project.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *