Verkoop  Sint Petrus kapel te Boekel

Op 8 mei 2018 heeft het parochiebestuur van de Parochie Sint Petrus de kapel aan de Burgtstraat 18 in Boekel verkocht. De nieuwe eigenaar heeft toegezegd dat, zolang er geen andere bestemming voorhanden is, de kapelfunctie behouden blijft. In de afgelopen tijd is middels overleg overeenstemming bereikt over allerlei zaken zoals recht van overpad, de voorwaarden van het bisdom, de belangen van de gemeente, de wensen van de koper en de wens om de kapel te blijven gebruiken. De nieuwe eigenaar zal op termijn een andere functie aan de kapel gaan geven. De  voorkeur gaat uit naar een maatschappelijke functie.

De kapel is in 1935 gebouwd als kloosterkapel door de Zusters van Liefde uit Schijndel. Na de sloop van het klooster is de kapel blijven staan. In 1998 is de kapel door de toenmalige Sint Agatha parochie in Boekel aangekocht. De kapel is in 2009 aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de cultuurhistorische waarde.

In 2016 heeft de Parochie Sint Petrus aangekondigd de kapel te willen verkopen. Voor informatie omtrent mogelijke toekomstige huur van de kapel kan contact opgenomen worden met de nieuwe eigenaar van de kapel, dhr. Wout Swiers, tel. 06 – 53 428 389.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met dhr.. Noud van der Heijden, vicevoorzitter van het bestuur van de Parochie Sint Petrus, tel.  06 – 20 538 318.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *