De toekomst van de Sint Agathakerk.

De klankbordgroep is heel tevreden met het resultaat van de brainstormavond in Nia Domo. Tijdens de avond zelf is een woordenwolk gemaakt, woorden die vaak terugkomen worden dan groter weergegeven .

Bij onze eerste evaluatie is al een aantal dingen komen bovendrijven en die willen we graag met jullie delen.

  • In Boekel moet een plek blijven waar Eucharistie gevierd kan worden, bij voorkeur is dat (een deel van) de kerk.
  • Veel voorstellen hebben te maken met publieke functies zoals een Hospies of het huisvesten van verenigingen.
  • Zorg ervoor dat aanpassingen in of aan het gebouw omkeerbaar zijn.
  • Neem ruim de tijd en kies als het mogelijk is voor geleidelijke veranderingen.
  • Houd met functieveranderingen rekening met wensen van jongeren zodat het voor hen aantrekkelijk blijft om in Boekel te wonen.
  • Kijk naar een groter geheel dan alleen het kerkgebouw. Het is misschien makkelijker om gebouwen die nu ook een publieke functie hebben een commerciële (woon) bestemming te geven en de huidige functie naar het kerkgebouw te verplaatsen.

Alle deelnemers waarvan we een email adres hebben zullen deze informatie persoonlijk toegestuurd krijgen.

Grote opkomst bij de brainstormavond in Boekel

We maken een complete inventarisatie van alle voorstellen en kijken of die te rubriceren zijn. Intussen merken we dat het thema leeft in Boekel. Daar zijn we erg blij mee, alle ideeën die zo naar ons toe komen worden weer gedeeld en als het mogelijk is in ons uiteindelijke voorstel aan de parochie verwerkt. Spreek ons daarom gerust even aan of stuur een mail. Het is heel goed mogelijk dat we in een later stadium nog een keer bij u terugkomen om onze uitwerking met u door te nemen en eventueel te verfijnen.

Driek van de Vondervoort
Hans van Sleeuwen
Erik Verhoeven
Henri van den Boogaard
Jan van den Broek
Ton van den Broek
Jos Verbeek
Peter Biemans
Mieke Rijken
Romy van den Broek
Peter Ketelaars
Peter Bongers
Twan van Asseldonk

klankbordgroep.st.agatha@gmail.com

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *