Kerkenvisie

Het parochiebestuur is met klankbordgroepen in elke parochiekern bezig met het opstellen van een kerkenvisie. In de kerkenvisie wordt gekeken naar de toekomst van de kerken, mede in verband met de (landelijke) krimp van het aantal actieve parochianen.

Op deze pagina zult u binnenkort kunnen lezen over de ontwikkelingen rondom de kerkenvisie voor de hele parochie en voor de individuele kerken.

Lees ook het artikel “Werkgroep Kerkenvisie” van 2 november door Peer Dekkers.

Uden

Nog geen verslag beschikbaar

Boekel

15 nov. 2017: De toekomst van de Sint Agathakerk.
2 okt. 2017: Te laat ! Of toch nog op tijd
23 sep. 2017: Het weer thuis gevoel in Boekel

Odiliapeel

Nog geen verslag beschikbaar

Venhorst

Nog geen verslag beschikbaar

Volkel

Nog geen verslag beschikbaar

Zeeland

1 nov. 2017: Open Kerkendag in Zeeland