Uitvaartkoor Sint Petrus Uden

Uitvaartkoor St. Petrus

Voor welke vorm van uitvaart u ook kiest, troost bieden bij een overlijden, een persoonlijke benadering bij een uitvaart of gebedsdienst zijn belangrijke zaken voor de nabestaanden. Het Uitvaartkoor St. Petrus kan hiertoe zeker bijdragen door middel van zang en een extra toevoeging zijn bij een zo emotionele gebeurtenis.

Uitvaartkoor Sint Petrus

Repertoire

Het koor biedt een breed repertoire van vierstemmige koormuziek aan van zowel Nederlandstalig, Gregoriaans, licht klassiek, modern en actueel .

Tegen gepaste kosten kan de muziekkeuze worden aangevuld met een bijdrage van een soliste, Maria van den Broek. Denk hierbij aan het Panis Angelicus en het Avé Maria, The Rose, en Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij, On my Own, en You Needed Me.

Eventuele bijzondere muzikale wensen kunnen worden aangevraagd en in overleg met de voorganger wordt u de mogelijkheid geboden een keuze te maken uit ons repertoire. In veel gevallen kan het koor voldoen aan de muzikale wensen van de overledene en de nabestaanden. Indien de nabestaanden zelf muzikaal of vocaal een lied ten gehore willen brengen wordt daartoe ook de mogelijkheid geboden.

Repetities

Het Uitvaartkoor Sint Petrus staat onder leiding van de professionele musicus Marcus de Haard, en wordt doorgaans begeleid door organist Jan de Laat. Het koor werkt wekelijks aan haar repertoire en het kan dan ook in vele gevallen voldoen aan uw persoonlijke wensen.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben of behoefte aan een verdere uitleg en een persoonlijk benadering, dan kunt u zich richten tot Annie Verstraten (06-1255 8185) of Tineke van Gorp (06-3399 1504).