Dameskoor Boekel

Parochieel Dameskoor Boekel

Op 9 oktober 1964 vond de oprichtingsvergadering plaats. Er is toen gestart met 16 leden, waarvan een bestuur van 3 personen.

Het koor werd opgericht vooral om huwelijks- en jubileummissen te verzorgen. Het koor bestaat momenteel uit 13 leden, onder leiding van Ria van der Burgt.

Jaarlijks is er een Kerstsamenzijn en een gezellige sluitingsavond voordat de zomervakantie begint.

 

Repertoire

Het repertoire omvat één- en meerstemmige Latijns en Nederlandstalige kerkliederen en missen.

Repetities

Het Dameskoor repeteert tweewekelijks op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur in basisschool “De Uilenspiegel” aan de Parkweg, te Boekel. Het koor zingt a-capella, omdat er geen pianist voorhanden is.

Vieringen

Het koor zingt in de regel iedere 1e zaterdag van de maand om 15.00 uur bij de eucharistieviering en tijdens feestdagen in Zorgcentrum St. Petrus te Boekel.

Informatie

Voorzitter/Dirigent (contactpersoon)

Ria van der Burgt
Burgtstraat 39
5427AH BOEKEL
0492-322415
rvdburgt@dse.nl

Secretaris/Penningmeester

Willemien Philipse
Rutger van Herpenstraat 12
5427AE BOEKEL
0492-322342
willemienphilipse@gmail.com