Kerstpreek 2021

Wanneer de beelden van de kerststal al een tijdje meegaan, vraagt dit om extra voorzichtigheid bij het uitpakken van die beelden. Voorzichtig, omdat ze anders nog verder beschadigd kunnen raken, en dat kan niet de bedoeling zijn!

“Voorzichtig”, zei ons mam dan, toen we vlak voor Kerstmis de beeldjes uit het vergeelde krantenpapier haalden, “voorzichtig, want de meesten hebben al veel geleden. Die zijn al eens te hardhandig in of uitgepakt”.

En inderdaad, enkele waren al gelijmd, één herder was zijn staf kwijt, de andere had zijn mantel gescheurd, er stond een schaap met drie poten bij en bij één koning zag je, de hard en bruin geworden lijm onder zijn kroon uitkomen.

Alleen het kindje Jezus, alleen dat kindje mankeerde helemaal niks.

Met zijn armen wijd open wees het ene handje naar de herders links en het andere naar de koningen rechts.

Later zou dat kindje Jezus mensen leren dat alle mensen links of rechts, herder of koning, hoog of laag, wit, geel of zwart, later zou dat kindje leren dat álle mensen beeld van God waren. En het kind leerde, om het zuinigst te zijn op mensen die al veel geleden hadden, mensen die scheuren hadden opgelopen, beschadigd door het leven. Ieder mens verdient respect omwille van de menselijke waardigheid.

Dat we voorzichtig moesten omgaan, leerde Jezus ons, met mensen die gebroken waren, gebroken door verdriet of die, zoals die herder zonder staf, ook niks en niemand hadden om op te steunen.

Maar, gelukkig; we zien ook de engel, boven de kerststal. Het doet mij, persoonlijk, denken aan de engelen van mensen die werkzaam zijn in de zorg.

Mijn tijd op de intensive care van Bernhoven heeft een diepe indruk achtergelaten, het zijn engelen van mensen die zich zo inzetten, in een heftige tijd, zorgzaam en onvermoeibaar, zo blijkt. Recent was ik daar even terug om te danken en te trakteren, een klein gebaar voor zoveel….

“Voorzichtig met de beeldjes”, Voorzichtig met elkaar want ieder mens is beeld van God, leerde ons ’t kind van Bethlehem, de latere man van Nazareth en ga niet hard maar zacht om met wie gehavend zijn, getekend door het harde leven.

Het kind in de stal zou ons later leren dat je God daarboven eert door hier beneden iemand te zijn die oog heeft voor mensen met zorgen en verdriet. En je brengt vrede op aarde, leerden wij van Hem, als je eerbiedig omgaat met mensen die schade hebben opgelopen, als je zacht bent voor wie het leven hard was.

Dat is de boodschap van de kerk, ook in onze dagen. Het vraagt om respect, eerbied, begrip en aandacht.

Wees voorzichtig met die beeldjes, wees voorzichtig met elkaar.

Ons mam had groot gelijk!

Ik wens u, en allen die u lief zijn, én allen die werkzaam zijn in de zorg, in de uitvaart-zorg, en zeker ook allen die lijden onder de corona maatregelen, van harte een bemoedigend, hoopvol en ja, een Zalig Kerstfeest! Want, God laat ons nooit in de steek, HIJ is onze redding!!

Amen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *