Bijbelcursus;  7 Sleutels tot een beter begrip van de Bijbel

De Bijbel is het belangrijkste boek voor ons christelijk geloof. Toch is het voor veel katholieken een onbekend en ontoegankelijk boek. Dat is jammer, want wie de Bijbel goed leest, boort een bron van onuitputtelijke inspiratie aan. In de Bijbel zijn mensen aan het woord uit een volstrekt andere cultuur dan de onze. Ze formuleren vanuit een wereld -en mensbeeld dat enorm verschilt van het onze. We stoten op allerlei voorstellingen, opvattingen, voorschriften en wonderen die haaks staan op ons huidig levensgevoel. Gevolg is dat, wie de tekst van de Bijbel alleen maar letterlijk verstaat, meestal op het verkeerde been wordt gezet. En dan levert lezen van de Bijbel in plaats van verheldering en bemoediging vooral vervreemding op. Daarom wil deze cursus u 7 belangrijke sleutels aanreiken voor een goed verstaan van de Bijbelse teksten. Behalve dat u geleerd wordt welke sleutels dat zijn, wordt er ook geoefend om ze toe te passen op de Bijbeltekst. De cursus omvat 5 bijeenkomsten en staat onder leiding van Jan Vogels. Van 1980 tot 1988 was hij werkzaam in Uden als distriktskatecheet. Vandaar is hij naar Chili vertrokken en na terugkomst tot zijn pensionering werkzaam geweest als pastoraal werker in Helmond. Hij werkte daar o.a. in het pastoraal team van de Damiaanparochie met pastoor J. van de Laar.

De bijeenkomsten vinden plaats op; 24 jan., 7 en 21 febr., 7 en 21 maart  (woensdagen) in het parochiecentrum in Uden en ze beginnen om 20.00 uur (tot ±21.45 uur). Aanmelden graag via het parochiesecretariaat. Tel.  0413 263154

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *