KVO-koor Boekel

Het KVO-koor in Boekel

Incidenteel zingen, meestal tijdens de zaterdagavondmis van 17.30uur, de dames van het KVO-Koor (Katholieke Vrouwen Organistatie). Een enthousiaste groep van een 25 tal leden.

Zij zingen onder de vlag van de KVO, afdeling Boekel. Op maandagavond is de repetitie in Zorgcentrum ‘St.-Petrus’.

De algehele leiding is in handen van Mevr. Ida van Duijnhoven. Organist is Dhr. Van Bussel. Informatie kunt u verkrijgen bij de contactpersoon, Mevr. Toos Brouwers-van Thiel.

Belangstelling?

Informatie kunt u verkrijgen bij de contactpersoon, Mevr. Toos Brouwers-van Thiel.

Mevr. T. Brouwers-van Thiel
Julianastraat 45
5427 AV Boekel
Tel.: 0492-321688