Woord van de pastoor bij het zilveren jubileum van diaken Henk van Tiel

 

Beste Henk, goede diaken en collega. Vandaag, 1 januari is voor jou en ons een gedenkwaardige dag. Vandaag ben je precies 25 jaar in dienst van de parochie. Eerst als koster van de kerk in Boekel en de kapel aldaar en later, als diaken tot op de dag van vandaag.

Koster zijn is, werken als een kerkelijke duizendpoot, er komt dan werkelijk van alles op je pad. Diaken zijn staat in dienst van de kerk én de samenleving. Beide functies heb je met alle ziel en zaligheid vervult, en God dank, ben je nog altijd dienstbaar als diaken, ondanks dat je formeel met pensioen bent. Ik ken jou, beste Henk, als een heel toegewijde diaken met oog en oor voor de noden van de mensen. Ofschoon je inzetbaar bent voor onze héle Sint Petrus parochie, zijn toch vooral Boekel, Venhorst en de kleine kernen jouw oogappels. Dat je goed gezien bent mag blijken uit de hoeveelheid uitvaarten die jou graag in Boekel en omstreken als voorganger zien. Je staat dicht bij de mensen, ja, tussen de mensen in al je doen, laten en praten. Plat Boekels of Gemerts; het gaat je goed af. Beste Henk, graag hadden we dit feest samen met je vrouw Yvonne en je gezin gevierd. Maar de tijd noopt ons tot anders. En wat in het vat zit, verzuurd niet! We zullen het later zeer gepast gaan vieren en jouw geliefde Boekel. Maar vandaag hier, in de Sint Petrus kerk, verbonden met vele mensen thuis.

Beste Henk , en Yvonne je steun en toeverlaat: beiden van harte proficiat met dit zilveren  Ambtsjubileum in dienst van de kerk. Het ga je verder goed en blijf samen gezond. Namens de parochie en het parochiebestuur zal ik je straks in het parochiecentrum toch al een passend cadeau aanbieden en de bloemen voor Yvonne. Nogmaals proficiat: wat letterlijk betekent, moge het zo voort gaan. Ik hoop het van harte en vertrouw daar op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *